Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2022

Tove testamenterer boligen til sin hjertesak

Tove testamenterer boligen til sin hjertesak

– Det føles godt å testamentere leiligheten til en organisasjon som kan hjelpe mange mennesker den dagen jeg faller fra. Mens jeg spiser og sover i leiligheten i Oslo, så stiger den i verdi. Arven vil være til stor hjelp for de som trenger det mest, sier Tove Gleinsvik (61).

Private givere er avgjørende økonomiske støttespillere for ideelle organisasjoner. Mange privatpersoner støtter opp når de kan som faste eller sporadiske givere. Noen velger også å tilgodese favoritt-
organisasjonen i testamentet sitt, enten ved å testamentere hele arven, deler av arven eller eiendeler til hjertesaken sin.
– Jeg er ufør, men ønsker å bidra mer til samfunnet. Det er trist å ikke kunne bidra i arbeidslivet, men det hjelper å vite at jeg kan gjøre nytte på andre måter. Dette med å testamentere leiligheten er en fin løsning. Det føles godt å etterlate seg noe til noen som virkelig trenger det den dagen jeg går bort, sier Tove.

Lå for døden

Tove har en dramatisk personlig historie. Hun har ligget i koma og lå for døden i respirator i flere uker etter en hjernebetennelse. Da hun våknet opp etter komaen, kom alle tankene om livet og døden.
– Det var på håret at jeg overlevde. Det er klart at jeg fikk mange tanker rundt dette med døden og hva jeg skal etterlate meg til verden, forteller Tove. Hun bestemte seg for å skrive testament og tilgodese en hjelpeorganisasjon.

– Jeg vil dø med dannelse og ikke overforbruk samt en visshet om jeg etterlater meg noe som bidrar til å gjøre en forskjell her i verden. Jeg er bevisst på å ikke øremerke arven til en bestemt krise som får høy mediedekning. Det er fordi behovet for hvor pengene trengs mest, ofte vil endres, forklarer Tove.

Giverbølge i Norge etter Ukraina-krigen

– Det er særdeles viktig, det Tove gjør med sitt testament, sier generalsekretær i Fundraising Norge, Siri Nodland.
De jobber for å sikre seriøst innsamlings-
arbeid i Norge.

– Solidariteten og omtanken for andre mennesker har steget i Norge etter at Ukraina-krigen startet. Våre medlems-
organisasjoner forteller at det er rekordmange som ønsker å støtte arbeidet de gjør. Vi opplever faktisk at en ny giver- og solidaritetsbølge skyller over Norge nå. Det er svært gledelig! Ideelle organisasjoner er helt avhengige av private giveres støtte for å kunne gjennomføre deres viktige arbeid både i Norge og internasjonalt, sier Nodland.

– Man skal ta vare på sine nære og kjære, men det er fint å gi noe av overfloden vår til en organisasjon som trenger økonomisk støtte også. Det trenger ikke å være en hel bolig slik som Tove gjør. De som har livsarvinger, kan ivareta disse og også gi en liten sum til sine hjertesaker gjennom et langt liv. Alle monner drar for en god sak, sier Nodland. 

Tekst og foto: Frøken Larsen Kommunikasjon.

Tilbake