Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

Fra pirat til elektriker

Tema: Problemlandene: Somalia

Fra pirat til elektriker

Ahmed Abidnor Yussuf (30) fra Eyl i Somalia har byttet ut kamuflasjeuniform og Kalasjnikov-gevær med kjeledress og skrutrekker. – Jeg er stolt av å kunne forsørge familien min med ærlig tjente penger. Uten omskolering hadde jeg nok ikke engang vært i live i dag.

Piratvirksomheten utenfor Somalias kyst har vært en mangeårig trussel mot internasjonal skipsfart siden midten av 1990-tallet. På det meste ble skip kapret hver eneste uke, og piratene tilranet seg milliarder av kroner i løsepenger. Mens verdenssamfunnet i all hovedsak har møtt den sjøfarne kriminaliteten med militær tilstedeværelse og bygging av kjempefengsler, åpnet Kirkens Nødhjelps senter for omskolering av pirater ved kysten av Somalia i mai 2010.

Prosjektet omfatter blant annet forebyggende og yrkesrettet utdanning og rehabilitering av tidligere pirater samt folkeopplysning med lokale religiøse ledere som sentrale aktører. Med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet, Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib har antipiratprosjektet gitt svært gode resultater og vakt internasjonal oppsikt.

Store penger og død

– Vi visste at det vi drev med, var galt, veldig galt. Men vi hadde ikke noe å leve av og så på det å kapre skip som en desperat, men eneste mulighet. Første gangen på havet var vi fem båter. Skipet vi skulle borde, var imidlertid godt bevæpnet, og i tre av båtene ble alle drept. Det var helt forferdelig, forteller trebarnsfaren Ahmed Abidnor Yussuf. Det er rart å tenke seg at den smilende elektrikeren bare for noen få år siden opererte langt ute på havet, tungt påvirket av rusmidler og med Kalasjnikov-geværet høyt hevet. Den fattige unge mannen hadde plutselig hundretusener av kroner mellom hendene. Penger som i all hovedsak ble sløst bort på alt og ingenting.

Vendepunktet kom da han en dag ble oppsøkt av en av de lokale religiøse lederne i den gamle havnebyen. Han oppfordret Ahmed til å slutte som pirat og heller starte på Kirkens Nødhjelps yrkesskole.

Ahmed Abidnor Yussuf og Hassan Mohamed Ahmed livnærte seg som skruppelløse pirater. Etter yrkesutdanning ved Kirkens Nødhjelps senter for omskolering er de nå i fullt arbeid som elektrikere i Puntland i det nordøstre Somalia.
Ahmed Abidnor Yussuf og Hassan Mohamed Ahmed livnærte seg som skruppelløse pirater. Etter yrkesutdanning ved Kirkens Nødhjelps senter for omskolering er de nå i fullt arbeid som elektrikere i Puntland i det nordøstre Somalia. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

– Jeg sa at jeg ville ut av det jeg holdt på med, det var imot Gud og absolutt all moral og etikk. Og jeg hadde sett altfor mange bli terrorisert og drept. Jeg sa at jeg ville prøve, sier Ahmed. Etter endt elektrikerutdanning er han i dag i full jobb hos Nugal Electric Company. Han er igjen en respektert borger og forsørger kone og tre barn samt sin egen syke bror.

Religiøse ledere

– I Somalia jobber vi i tett samarbeid med lokale partnere og religiøse ledere som folk ser opp til og respekterer. Det var også etter en forespørsel fra lokale religiøse ledere i Puntland at vi bestemte oss for å ta tak i problemstillingen de var vitne til; flere og flere ungdommer ble rekruttert inn i livsfarlig piratvirksomhet. En virksomhet som ødela allerede skjøre lokalsamfunn ved å trekke til seg kriminelle nettverk som igjen økte narkotika- og våpenhandel, prostitusjon og annen adferd. At vårt antipiratprosjekt i så stor grad har bidratt til å snu dette, er vi svært glade for, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

En ny start

De tidligere piratene vi møter forteller om internasjonale fiskefartøy som rensket og ødela fiskemulighetene langs kysten av Somalia, ett av verdens fattigste og mest utpinte land. Om alle pengene som var i omløp. Men like mye om frykt, smerte og skam. Og om det som ble en omvending og en ny sjanse og start i livet.

Ahmed Abidnor Yussuf og Hassan Mohamed Ahmed livnærte seg som skruppelløse pirater. Etter yrkesutdanning ved Kirkens Nødhjelps senter for omskolering er de nå i fullt arbeid som elektrikere i Puntland i det nordøstre Somalia.
Ahmed Abidnor Yussuf og Hassan Mohamed Ahmed livnærte seg som skruppelløse pirater. Etter yrkesutdanning ved Kirkens Nødhjelps senter for omskolering er de nå i fullt arbeid som elektrikere i Puntland i det nordøstre Somalia. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Av de flere tusen menn og kvinner som har tatt del i antipiratprosjektets omskolering, er de aller fleste i helt eller delvis arbeid. Av totalt 415 uteksaminerte bare i 2016 er nær 90 prosent i dag i helt eller delvis arbeid. Som elektrikere, murere, malere, snekkere og skreddere. Mange av kvinnene som også var involvert i piratvirksomheten, har fått opplæring og startkapital nok til å etablere sine egne butikker og små kiosker.

Løsningen på land

– Jeg kunne tjene tre hundre tusen dollar på en kapring, men livet jeg levde var forferdelig, og jeg var konstant redd for å dø. Pengene er for lengst borte, men i dag forsørger jeg min kone og mine to barn og i tillegg mine foreldre. Jeg er så utrolig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å begynne et nytt liv, og for at jeg fikk jobb som elektriker etter at jeg var ferdig på skolen. Jeg tør ikke helt tenke på hva som hadde skjedd om jeg hadde fortsatt ute på havet, sier Hassan Mohamed Ahmed (31).

– Nøkkelen til å løse piratproblemet ligger ikke ute på havet, men først og fremst i hva som gjøres på land. Dette handler om mennesker som har ønsket et ærlig arbeid i et område der mulighetene knapt eksisterer. At så mange har kommet seg ut av piratvirksomheten og over i ordentlig arbeid etter omskolering og støtte fra oss, er derfor en stor og gledelig suksesshistorie, sier Kirsten Engebak, Kirkens Nødhjelps landansvarlige for Somalia.

Tilbake