Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2019

3700 underskrifter

3700 underskrifter

Konfirmanter og andre samla i år inn 29 millioner kroner i Fasteaksjonen. Det gir 150 000 mennesker tilgang til rent vann resten av livet.

Det er en flott anledning for mange til å vise internasjonal solidaritet for første gang. Men vannsikkerheten i verden forverres. Derfor består Fasteaksjonen også av en politisk kampanje som også i år handler om klimaendringer.

Besøkte 3000

I løpet av Fasteaksjonen 2019 besøkte Changemaker over 3000 konfirmanter rundt om i Norge. Budskapet var enkelt. Det er vi som er unge som må ta grep for å stanse klimaendringene. Foreldregenerasjonen og politikerne de har valgt, er ikke i stand til å gjøre det.

Innsamlingsaksjon

Fasteaksjonen er todelt. For mange er den nok først og fremst en innsamlingsaksjon. Pengene går til alt av Kirkens Nødhjelps arbeid med et hovedfokus på vann. Vann har vært hovedfokuset i flere år og er et område der Kirkens Nødhjelp har stor kompetanse som de får mye internasjonal anerkjennelse for.

53 prosent!

Det var det klare kravet fra Kirkens Nødhjelp og Changemaker! Det er Norges rettferdige andel av kutt i klimagasser her hjemme. Nettkampanjen 53prosent.no samla inn 3700 underskrifter. På kampanjesida fikk konfirmantene mulighet til å skrive inn hvilke klimasmarte valg de er villige til å gjøre i sin hverdag, for så å utfordre politikerne til gjøre viktige grep i klimapolitikken. Den 12. april overleverte vi, sammen med Kirkens Nødhjelp og konfirmanter, underskriftene til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Etter å ha prata med så mange konfirmanter om klimaendringene er det ingen tvil om at dette er noe som opptar dem. Konfirmantene er utålmodige og redde for konsekvensene av at politikerne ikke tar grep. Dette er en gruppe som nesten ingen lytter til, men de har mye å si, og vi har brukt Fasteaksjonen til å gi stemmene deres den plassen de fortjener. Helt inn til klima- og miljøministerens kontor!

Tilbake