Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

– Sviktet av kirken

Aktuelt: Palestina

– Sviktet av kirken

– Ja, vi føler oss sviktet av verdens kristne. Kirken kompromisser for mye på rettferdighet. Jesus gikk hele veien til korset for å hjelpe de svake, sier den kristne palestineren Hind Khoury.

Det er bare 1 % kristne igjen i Palestina. Da krigen begynte, var det 20 % kristne i områdene. Folk flykter fordi situasjonen er blitt umulig, men Hind bebreider ikke sine muslimske naboer.

– Vi har bodd side ved side i generasjoner, men Israel har praktisert en delingspolitikk siden 70-tallet, da vi ble spurt om hvorvidt vi var kristne eller muslimer da vi passerte kontrollpostene. Jeg er palestinsk først og deretter kristen. De palestinske myndighetene har alltid vært bevisste på å plassere kristne i ledende politiske stillinger, sier Hind, som selv har vært minister i det palestinske selvstyret.

– Det er Israel som prøver å gjøre dette til en religiøs konflikt. Det er en politisk konflikt som krever politiske løsninger. Å gjøre det til en religiøs konflikt er en farlig vei å gå, sier Hind.

Kairos

Kairos er et teologisk dokument som ble lansert i Betlehem 11. desember 2009. Gjennom dokumentet tolker palestinske kristne situasjonen i lys av sin tro.

I Kairos-dokumentet har palestinske teologer tolket Bibelens budskap. De sier at «konklusjonen er at Jesus budskap om rettferdighet, nestekjærlighet og forsvar av de undertrykte ikke lar seg forene med en legitimering av den israelske okkupasjonen av Palestina». De utfordrer også det internasjonale samfunnet og særlig kirkene i verden til å vise gjennom ord og handling at de står mot urettferdighet, og at de vil arbeide for en rettferdig fred i regionen.

Verden lukket seg

Hind var 14 år da 6-dagerskrigen brøt ut, og husker godt et fritt Palestina.

– Vi vokste opp i skyggen av flyktningleirene. Folk led, men de led med stolthet. Jeg hadde en lykkelig barndom. Vi kunne reise overalt, og jeg elsket å besøke de historiske stedene – de finnes jo overalt. Da krigen kom, følte vi at verden lukket seg rundt oss. Det var dramatisk da de israelske styrkene kom inn. Mange flyktet, og jeg mistet mange av vennene mine, sier Hind.

Kjærlighetens logikk

I mange år gikk Hind rundt og hatet. Hatet at israelerne «tok rommet ut av livet mitt», hatet kontrollpostene, hatet blokaden og det israelske militæret. Så tok hun et oppgjør med seg selv og valgte «kjærlighetens logikk», som er grunnlaget for Kairo-dokumentet.

– Jeg ble en person jeg ikke likte. Hatet spiste meg innvendig. Jeg så at det å drepe håpet er en del av politikken som drives mot oss. Osloavtalen ga oss et enormt håp, men nå ser vi jo at Israel aldri mente å følge avtalen, og at det internasjonale samfunnet ikke gjorde jobben sin. Men problemet var ikke Osloavtalen. Det er den eneste løsningen. En ettstatsløsning er et apartheidsystem og ingen løsning, sier Hind.

– Hvordan er det å leve i Palestina i dag?

– Vi er usikre, vi har ingen kontroll over livet vårt. Landet vi eier kan ikke brukes. Vi har ikke stemmerett. Vi blir fattigere for hver dag. Vi er redde for at dokumenter som er gyldige i dag, er ugyldige i morgen. Vi må forholde oss til et språk vi ikke forstår. Vi vet at israelerne vil ha oss ut. Vi lever på kanten hele tiden. Det er smertefullt å leve slik, sier Hind.

Tilbake