Kirkens Nødhjelp magasinet

05 2017

Med hest og kjerre

Oslo

Med hest og kjerre

Kirkens Nødhjelp og Changemaker prøvde i høst å fokusere på et skattesystem som ikke klarer å demme opp for skatteparadiser og en urettferdig fordeling.

På tide med et moderne skattesystem, mente organisasjonene som like gjerne hadde et møte med arbeiderpartipolitiker Marianne Marthinsen i hest og vogn. Det er omtrent like gammeldags som skattesystemet vårt, som fører til at fattige land taper milliarder i skatteinntekter hvert år. "Det er på tide at Norge tar internasjonalt lederskap på skattespørsmål," sa hun etter turen.

Tilbake