April 2021 - Pakistan

Hva skjedde: På landkontoret i Pakistan ble det oppdaget forfalskede kuponger under en internkontrollrutine.

Hva gjorde vi: En intern gjennomgang ble gjort, og forfalskninger ble funnet på 5 662 kroner. Midlene er tilbakebetalt til donoren.

Hva lærte vi: Saken forsterket viktigheten av arbeidsdeling, og å handle på en første mistanke. Country-kontoret handlet raskt og var i stand til å stoppe ytterligere tap.