Juni 2024 - Etiopia

Hva skjedde?

Kirkens Nødhjelp mottok et varsel fra landkontoret i Etiopia. Klagen gjaldt utilstrekkelig dokumentasjon for noen av utgiftene til en lokal partnerorganisasjon.

Hva gjorde vi:

Kirkens Nødhjelp engasjerte et revisjonsselskap for å undersøke den lokale partnerorganisasjonen. I den påfølgende rapporten ble det gjort funn rundt manglende dokumentasjon. Kirkens Nødhjelp var enig i disse funnene, og det stipulerte beløpet er tilbakebetalt til UD.

Hva lærte vi:

Saken fungerte som en påminnelse om viktigheten av landkontorenes arbeid med internkontroll i forhold til partnerorganisasjonene våre.