Barnedødelighet

I 2016 døde 5,6 millioner barn under fem år. Nesten alle disse barna – 98,7 prosent – bodde i fattige land.

De fleste barn dør av sykdommer som er relativt enkle å forhindre eller behandle. Nyfødtkomplikasjoner, vannrelaterte sykdommer, som malaria og diaré, samt lungebetennelse og feilernæring er blant de vanligste dødsårsakene.

Enkle og effektive tiltak som rent vann, helsetilbud, vaksinering, myggnett og veiledning om amming og ernæring gir resultater. Den globale barnedødeligheten har blitt halvert siden 1990.

FNs bærekraftsmål 3.2 tar sikte på å få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år.

Slik bidrar Kirkens Nødhjelp til at flere barn fyller fem:

 • Trygg fødsel: Vi bygger og støtter lokale fødeavdelinger slik at gravide som bor langt unna sykehus kan få oppfølging i svangerskapet og føde i trygge omgivelser.
 • Helsetilbud: Vi støtter helseklinikker for barn under fem år, både i flyktningleirer og i fattige lokalsamfunn som ligger utenfor allfarvei.
 • Vann og hygiene:
  • Vi sikrer rent vann og gode sanitærforhold til barn og voksne i fattige lokalsamfunn og i flyktningleirer.
  • Vi gir hygieneopplæring til barn og deler ut nødhjelpspakker med hygieneartikler til familier som er på flukt.
  • Vi deler ut myggnett i utsatte områder for å beskytte barn og voksne mot malaria.
 • Mat og ernæring:
  • Våre lokale partnere veier barna og gir veiledning om ernæring og amming i våre helseprosjekter.
  • Vi har integrerte jordbruksprosjekter som bidrar til bedre avlinger og økt matsikkerhet for fattige bønder.
  • Vi har spare- og lånegrupper som gir fattige familier et levebrød.
 • Trygghet: Vårt arbeid bidrar til å gi håp og trygghet og for barn og voksne i våre prosjekter – enten de er på flukt eller trenger starthjelp til å jobbe seg ut av fattigdom.