Film - offerappell til Facebook

Film med hilsen fra Dagfinn Høybråten passer godt å dele i adventstiden for alle menigheter, og særlig de som ikke gjennomfører fysiske gudstjenester julaften eller 1.juledag

Når du vil dele offerappellfilmen på menighetens Facebook-side kan du bruke følgende deletekst i posten:

"Kanskje du ikke kommer deg til julegudstjenesten i år, men du kan allikevel støtte Kirkens Nødhjelps arbeid. Akkurat nå sørger vi for at flyktninger i pågående kriser som i Sudan og Libanon får tilgang til rent vann, hygieneartikler og psykososial hjelp. Takket være din gave, kan vi hjelpe folk i nød."