Prekenrefleksjon

Last ned prekenrefleksjon 2022 (pdf)

Julens teologi tar utgangspunkt i gjestfriheten; at Gud gjester sitt folk og kommer menneskene i møte. Julens mysterium bærer i seg et perspektiv hvor Gud kommer oss i møte, gjennom skaperverket. Det er julens mysterium, at vi i vår nestes ansikt kan se Gud.

Det var ikke gjestfrihet, som møtte den hellige familie gatelangs gjennom Betlehems gater. Mange var på vei for å skrive seg inn i folkeregisteret hos keiser Augustus, så det var trengsel på herbergene. Men i en stall fant de rom, i en krybbe var det plass for Guds sønn.

Vi blir minnet om det arbeidet Kirkens Nødhjelp har i Somalia, hvor mange familier kjemper for å overleve i desperat mangel på mat og medisiner. Millioner av mennesker trues av sult og må flykte fra alt de har kjært. Det har ikke regnet på 4 år. Dette er den verste tørken på over 40 år.

Med engleskaren, gjetergutter, lamunger og kyr er det lett å se for seg at det ble trangt om plassen i den lille stallen hvor Jesusbarnet ble født. En åpen stall med gjestfrihet. Også vismenn fra fjerne himmelstrøk finner veien. De har med seg gaver; gull, røkelse og myrra. Gavene beskriver nettopp hvem det lille barnet er og hvilke forventninger som er knyttet til hans fødsel.

Økende politisk spenning i verden og nasjonalisme på fremmarsj i flere land i Europa, står Jesu stall som en kontrast; for rundt det lille barnet møtes mennesker fra himmelretninger. Changemaker har som et av sine fokusområder hvordan Norge eksporterer krigsmateriell til autoritære regimer. Så kan man spørre seg, om Norge da ikke gjør oss indirekte skyldige i menneskerettighetsbrudd og opprettholdelse av autoritære regimer, når vi eksporter til land som Qatar.

Over dette lille barnet lovsynger englene Gud og ber om fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Det er Gud selv som gjester sitt folk i det lille barnet, og hele skaperverket omgir den hellige familie. Under stjernehimmelen samles alt det skapte for å ta imot barnet, og som Paulus beskriver det «for at Gud skal forsone alt med seg selv».

«Voldelig konflikt har et stort oppsving etter tiår med relativ nedgang, og det er anslått at innen 2030 vil over halvparten av verdens fattige leve i land som er berørt av mye vold» skriver Kirkens Nødhjelp. Etter invasjonen i Ukraina er det over 100 millioner mennesker på flukt. Under den samme stjernehimmelen, som det lille barnet ble født, er arbeidet for forsoning og rettferdig fred viktig også i dag. Kirkens Nødhjelp arbeider langsiktig og strategisk med infrastruktur og inkludering i de landende de arbeider.

På hvilken måte kan jeg i mitt liv, der jeg lever bidra til forsoning og fred? 

Når keiser Augustus får kunnskap om at visdommene har lurt ham, og ikke kommer tilbake for å fortelle hvor det lille barnet er, beordrer han drap på alle guttebarn under to år. Et grufullt drapsprosjekt, for å beskytte sin egen makt og posisjon.

Vi blir minnet om arbeidet Kirkens Nødhjelp driver iblant annet i Bangladesh, Irak og Etiopia, hvor vold mot kvinner og jenter er et av de mest utbredte, vedvarende og ødeleggende menneskerettighetsbruddene i verden i dag. Seksualisert vold ødelegger menneskers liv, og infrastrukturen i et samfunn. Barn blir ofre for maktspill og kamp om posisjoner.

Maria, Josef og det lille Jesusbarnet flykter til Egypt, i frykt for sine liv.

Klimakrise, matkrise og krig driver mange mennesker på flukt. Oppvekstsvilkårene for barn på flukt er dårlige, og det vil ta lang tid å bygge opp igjen en god infrastruktur i for eksempel Ukraina. Manglende skolegang og trygge omgivelser, setter varige spor.

Juleevangeliet er en fortelling om rettferdighet, forsoning og fred. I det lille barnet møtes jord og himmel, hvor Gud selv blir en del av sitt skaperverk. Det er julens mysterium, at Gud selv fødes som et barn, og at barnet er født for å ta del i vår kamp for rettferdighet, og vi utfordres til nestekjærlighet og omsorg for skaperverket og til å be og arbeide for fred i verden. Julens glade budskap er ikke bare duft av sprøstekt ribbe og smaken av syv sorter, men at Gud er i verdens lidelse og tar del i kampen for rettferdighet, spesielt der mennesker er drevet på flukt fra krig og klimakriser, der mennesker lever i frykt tortur og undertrykkelse, der barn får kropp og sinn ødelagt i maktkamp og utnyttelse. Det arbeidet Kirkens Nødhjelp og deres alliansepartnere i verden gjør, er nettopp å ta del i denne kampen mot fattigdom, sult, utnyttelse, sykdom og mindre ulikhet. Som støttespillere, faste givere, menigheter, frivillige og partnere i Norge inviteres vi også til å ta del i det arbeidet Kirkens Nødhjelp, for dem som trenger det mest. Og gjennom FNs bærekraftmål er vi mange som har forpliktet oss til å arbeide for de 17 hovedmålene og de avgjørende 169 delmålene. Som enkeltmennesker i lokalsamfunn, som organisasjoner, kirker og myndigheter er det mange som arbeider for det samme. Så må vi bare hjelpe hverandre til ikke å miste motet, for det er håp!

Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. (Hebr. 13,2)

Pål Kristian Balstad, Prest i Trefoldighetskirken, freds- og forsoningskirken i Oslo.