Samisk materiell

Menighetsbladartikkel

Sett fokus på Kirkens Nødhjelp sitt arbeid ved å trykke denne artikkelen i menighetsblad eller på menighetens nettsider. Eller send den til lokalavisa! Finnes her på nord samisk.

Adventsbønn tekst og bilde

Her er fire adventsbønner, en for hver søndag i advent. Finnes her på samisk. Til bruk i gudstjeneste eller andre treffpunkt i menigheten, eller i sosiale medier.

Juleofferappell

Her finner du tekst som kan benyttes i forbindelse med juleoffer. Finnes her på nordsamisk.