Bli frivillig

Den enkleste måten å engasjere seg for Kirkens Nødhjelps arbeid er å gjøre det gjennom sin lokale menighet. Ønsker du at menigheten du tilhører skal engasjere seg mer i internasjonal diakoni? Ta kontakt med en av Kirkens Nødhjelps representanter i din region.

Inspirasjonssamlingen 2017

27. - 28. januar 2017 avholdt vi vår årlige inspirasjonssamling for frivillige på Sundvolden hotell. Her finner du presentasjoner og ressurser som ble delt på samlingen.

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon for Kirkens Nødhjelps ansatte i din region og en oversikt over alle våre Kirkens Nødhjelp-frivillige i distriktene.

Om å være frivillig i Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp-kontaktene er blant Kirkens Nødhjelp sine viktigaste medarbeidarar. Her får du møte ei av dei: Sølvi Rise er Kirkens Nødhjelp-kontakt i sin lokale kyrkjelyd i Trondheim.

Brosjyre for Kirkens Nødhjelp-kontakter

I brosjyren for Kirkens Nødhjelps-kontakter finner du praktisk informasjon om arbeidsoppgaver i fastetiden, samt informasjon om hva du kan forvente deg fra Kirkens Nødhjelp som Kirkens Nødhjelps-kontakt.