Offersøknad 2021

Her er Kirkens Nødhjelps offersøknad for 2021, sendt alle menigheter som tilhører våre kirkelige oppdragsgivere: Metodistkirken, Baptistkirken, Den norske kirke, Den lutherske frikirke, De frie evangeliske forsamlinger og Pinsebevegelsen.