Offersøknad 2022

Her er Kirkens Nødhjelps offersøknad for 2022, sendt alle menigheter som tilhører våre kirkelige oppdragsgivere: Metodistkirken, Baptistkirken, Den norske kirke, Den lutherske frikirke, De frie evangeliske forsamlinger og Pinsebevegelsen.

Last ned Offersøknad for 2022 her (PDF)

Imamen og presten – en film om fred

‘Hans religion er hans. Og min religion er min. Landet er vårt. Freden er vår’. Møt imam Sheik Kamil og prest Aba Tibebu, som skaper fred gjennom et sterkt vennskap-til tross for ulikhet.