Be for Kirkens Nødhjelps arbeid!

Haiti er nok en gang rammet av et kraftig jordskjelv. I Afghanistan er hundretusener på flukt etter at Taliban har tatt over kontrollen i landet. I Tigray i Etiopa er mennesker svært nær en sultkrise. Koronapandemien brer seg fortsatt i land som ikke har vaksinert mer enn en liten del av befolkningen.

jordskjelv.jpg

Vi i Kirkens Nødhjelp arbeider hardt sammen med våre lokale partnere for å nå ut med nødhjelp til de rammede i Haiti, og uansett hvordan situasjonen utvikler seg i Afghanistan, vil vi sammen med partnere gjøre alt vi kan for å fortsette å nå ut med nødhjelp i tiden framover. På samme måte er vi tilstede gjennom partnere i Tigray, og med tiltak mot korona i 22 land. Kirkens Nødhjelp er tilstede i de glemte krisene. Ta arbeidet vårt med i deres forbønner!

Kirkens Nødhjelp takker menighetene i Norge for innsatsen de har gjort i forbindelse med juleoffer og fasteaksjon. Det er disse pengene som gjør det mulig å rykke raskt ut når kriser som dette oppstår.

Vær med og be denne bønnen for våre partnere og vårt arbeid:

 

Forbønn

Gud, vi roper til deg i vår nød!

Vi ber for de mange som er rammet av jordskjelvet på Haiti, alle som frykter fremtiden i Afghanistan, alle som lider nød nå i Tigray og alle som rammes av koronapandemien, og klimaendringer som tørke og flom. Gi utholdenhet og styrke til de som har mistet alt.

Beskytt de sårbare, gi styrke til de som har mistet sine nærmeste eller sitt hjem.

Gi håp hvor fortvilelsen er sterkest, mot og trygghet til å gå videre og bygge opp igjen det som er ødelagt, styrke til ikke å gi opp.

Vi ber for Kirkens Nødhjelp og andre som er tilstede med hjelp. Vær nær dem som bidrar til at mennesker blir sett og får mat og vann, og som jobber under vanskelige forhold.

Hjelp oss å dele våre ressurser, til å forplikte oss til kjærlighet og medfølelse, og til å gjenkjenne Guds ansikt hos hvert eneste menneske som lider.

Last ned appell og bønn

Publisert: