AKUTT! Libanon trenger vår hjelp

Libanon er på nytt rammet av krise etter den katastrofale eksplosjonen i Beirut. Til nå har over 100 liv gått tapt og hundretusenvis står uten et hjem. Behovet for nødhjelp er enormt. Folk trenger rent vann, mat og husly.

beirut_Sacnpix3.jpg

 

Fra Kirkeådet i Midøsten (MECC) har vi fått denne bønnen som de håper kirkene i Norge vil be sammen med dem:

Beirut er sønderknust
Beirut står midt i lidelsen
La oss stå sammen. La oss redde de sårede og de som har mistet sine hjem
La oss be for ofrene
Å Gud, se i nåde til vårt elskede Libanon og det søndeknuste folket. Skjul ikke ditt ansikt for oss!
 

Ekstra offer

Der få, eller ingen bryr seg er vi sammen med de lokale kirkene tilstede når katastrofen rammer. Flere kirker er hardt rammet av store ødeleggelser, noen fysisk skadet, men utrolig nok ingen drept tross omfanget. Like snart som de startet å rehabilitere og rydde opp etter ødeleggelsen, var de i gang med å planlegge respons for å hjelpe de hardest rammede i sine menigheter/lokalsamfunn - med blant annet tak over hodet og matutdeling.

Mennesker i nød skal ha hjelp! Dette er diakoni i praksis som kirken er kalt til å gjøre; lokalt og internasjonalt. Våre søsken i Beirut trenger vår innsats - nå. Vi ber dere derfor om et ekstra takkoffer til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i Libanon, slik at vi kan fortsette det livreddende arbeidet vi er i gang med, og støtte gjenoppbygging. Les mer om situasjonen her.

 
Her kan du laste ned video og offerappell til bruk i gudstjenester:

Offerappell - Libanon trenger vår hjelp

Last ned video

 

Filmen viser hvordan lokalmenighet har funnet fram til noen av de som trenger det aller mest, og koblet inn vår partner IOCC, så de gir nødhjelp sammen med oss. Dette er nestekjærlighet, inkluderende, fellesskap og kamp for rettferdighet utøvet akkurat nå, i Beriut. Dere gjør dette mulig.

Vipps 2426 er øremerket Libanon, dere kan selvsagt også bruke eget Vippsnummer og sende samlet til oss med tradisjonelt takkeoffer.

 Det nytter

Sammen er vi i full gang med følgende:

  • Utdeling av mat til de mest sårbare. (se filmen)
  • Hygienepakker.
  • Utdeling av kjøkkenutstyr og tepper.
  • Støtte og hjelp til de som blir utsatt for voldtekt. Overgrep og utnytting er en stor risiko i enhver krisesituasjon. Til dette samarbeider vi med vår solide partner «Abaad».
  • Gjennom våre partnere er vi i tillegg i gang med å kartlegge ødeleggelser på klinikker, skoler og leiligheter, slik at vi også kan rehabilitere disse så fort som mulig.

kirke.jpg

En av menighetene i Beriut ble rammet av eksplosjonen. Her sees krusifikset i den lille menighetssalen deres som fikk store skader.  

Bildet av krusifikset fra menigheten i Beirut får oss til å tenke på den 500 år gamle bønnen til nonnen Theresa av Avila:

Herre Kristus

Du har ingen annen kropp på jorden

Enn våre kropper,

Ingen andre hender enn våre hender

Ingen andre føtter enn våre føtter

Det er gjennom våre øyne

Din medfølelse skuer ut over verden

Det er ved hjelp av våre føtter

Du fortsatt kan vandre rundt

Og gjøre det gode

Det er ved hjelp av våre hender

Du i dag velsigner mennesker

Velsign våre sjeler og våre kropper

Slik at vi kan være til velsignelse for andre

Våre partnere:

MECC    https://www.mecc.org/

IOCC      https://iocc.org/where-we-work/lebanon

ABAAD https://www.abaadmena.org/

 
Takk!
 
Vipps til 2426
 
Kontonummer: 5005.22.10027
 
Les mer om hvordan vi jobber i kriserammede Beirut
 

Foto: AFP/NTB. 

Publisert: