Vi ber om fred i Ukraina

En alvorlig humanitær krise utvikler seg nå i Ukraina. Det er grunn til å frykte at mange liv vil gå tapt, at et stort antall mennesker blir drevet på flukt og at sårbare grupper blir rammet ekstra hardt. Kirkens Nødhjelp er nå i dialog med sine partnere i den globale ACT-alliansen for å avklare hvordan vi best kan møte de voksende humanitære behovene.

Takket være midler som er samlet inn i Norge blant annet gjennom juleoffer og  fasteaksjonen, kan Kirkens Nødhjelp støtte katastrofeinnsats slik det nå er behov for i Ukraina. De har foreløpig bevilget 1 million kroner fra innsamlede midler til å møte de voksende humanitære behovene.

Be med oss for Ukraina:

Lys Ukraina.jpg

Gud, vi roper til deg i vår nød!

Vi ber for de mange som nå rammes av krisen i Ukraina. Gi utholdenhet og styrke til de som er i ferd med å miste alt.

Beskytt de sårbare, gi styrke til de som har mistet sine nærmeste og sitt livsgrunnlag.

Gi håp hvor fortvilelsen er sterkest, mot og trygghet til å gå videre og styrke til ikke å gi opp. Vi ber om fred!

Vi ber for de som er tilstede i katastrofen. Vær nær dem som bidrar til at mennesker blir sett og får mat og vann, og hjelp til å redde livsgrunnlaget.

Hjelp oss å dele våre ressurser, til å forplikte oss til kjærlighet og medfølelse, og til å gjenkjenne Guds ansikt hos hvert eneste menneske som lider.

Amen

Last ned

Appell og bønn

Bilde (Lys Ukraina)

Publisert: