Vi ber for jordskjelvrammede i Afghanistan

Et kraftig jordskjelv rammet to provinser  i Afghanistan natt til onsdag og minst 1000 mennesker har mistet livet. Dette treffer ekstra hardt når landet er rammet av alvorlig tørke og der halve befolkningen allerede er avhengig av nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er i gang med å få oversikt over skadeomfanget og vil respondere med humanitær hjelp. De jordskjelvrammede trenger vår bønn. Vi har skrevet en bønn som vi håper dere vil be med oss:

Bokmål:

Gud – vi roper til deg i vår nød!

Vi ber for alle som er rammet av jordskjelvet i Paktika i Afghanistan. Gi utholdenhet og styrke til de som har mistet alt.

Beskytt de sårbare, gi trøst til de som har mistet sine familier og sitt livsgrunnlag. Gi vern til de som har mistet sine hus og hjem.

Gi håp hvor fortvilelsen er sterkest, mot og trygghet til å gå videre og bygge opp igjen det som er ødelagt, kraft til å ikke gi opp.

Vi ber for de som er til stede i katastrofen for å hjelpe. Vær nær dem som under vanskelige forhold bidrar til at mennesker blir sett og får mat og vann, og hjelp til å redde livsgrunnlaget.

Hjelp oss å dele våre ressurser, til å forplikte oss til kjærlighet og medfølelse, og til å gjenkjenne Guds ansikt hos hvert eneste menneske som lider.

Amen

 

Nynorsk:

Gud – vi ropar til deg i nøda vår!

Vi ber for alle som er råka av jordskjelvet i Paktika i Afghanistan. Gje tolmod og styrke til dei som har mista alt.

Vern om dei sårbare, gje trøyst til dei som har mista familiane sine og livsgrunnlaget sitt. Gje vern til dei som har mista husa og heimane sine.

Gje håp der fortvilinga er sterkast, mot og tryggleik til å gå vidare og byggje opp igjen det som er øydelagt, kraft til å ikkje gje opp.

Vi ber for dei som er til stades i katastrofen for å hjelpe. Ver nær dei som under vanskelege tilhøve bidreg til at menneske blir sett og får mat og vatn, og hjelp til å redde livsgrunnlaget.

Hjelp oss å dele ressursane våre, til å plikte oss til kjærleik og medkjensle, og til å kjenne att Guds ansikt hos kvart einaste menneske som lir.

Amen

Vi ber for fred i Ukraina

En alvorlig humanitær krise utvikler seg nå i Ukraina. Det er grunn til å frykte at mange liv vil gå tapt, at et stort antall mennesker blir drevet på flukt og at sårbare grupper blir rammet ekstra hardt. Kirkens Nødhjelp er nå i dialog med sine partnere i den globale ACT-alliansen for å avklare hvordan vi best kan møte de voksende humanitære behovene.

Takket være midler som er samlet inn i Norge blant annet gjennom juleoffer og  fasteaksjonen, kan Kirkens Nødhjelp støtte katastrofeinnsats slik det nå er behov for i Ukraina. De har foreløpig bevilget 1 million kroner fra innsamlede midler til å møte de voksende humanitære behovene.

Be med oss for Ukraina:

Lys Ukraina.jpg

Gud, vi roper til deg i vår nød!

Vi ber for de mange som nå rammes av krisen i Ukraina. Gi utholdenhet og styrke til de som er i ferd med å miste alt.

Beskytt de sårbare, gi styrke til de som har mistet sine nærmeste og sitt livsgrunnlag.

Gi håp hvor fortvilelsen er sterkest, mot og trygghet til å gå videre og styrke til ikke å gi opp. Vi ber om fred!

Vi ber for de som er tilstede i katastrofen. Vær nær dem som bidrar til at mennesker blir sett og får mat og vann, og hjelp til å redde livsgrunnlaget.

Hjelp oss å dele våre ressurser, til å forplikte oss til kjærlighet og medfølelse, og til å gjenkjenne Guds ansikt hos hvert eneste menneske som lider.

Amen

Last ned

Appell og bønn

Bilde (Lys Ukraina)