Skaperverk og bærekraft

Skaperverk og Bærekraft er et økumenisk samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd og Den norske kirke. Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp er med i styringsgruppen for prosjektet og organisasjonen har to plasser i prosjektets arbeidsgruppe.

Det var Kirkemøtet i 2008 som vedtok å opprette prosjektet Skaperverk og Bærekraft som en oppfølging av det vedtaket som var blitt fattet året før om en tiårig bærekraftreform i Den norske kirke (2007-2017).

KM 05/08 punkt 2 slår fast:

"I og gjennom et økumenisk fellesskap vil Den norske kirke:
- være en sentral pådriver for og bidragsyter til bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.
- bidra til å sikre en internasjonal, forpliktende, rettferdig og ambisiøs klimaavtale, og en bred kirkelig og folkelig oppslutning om dette.
- demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd.
- skape håp og fremtidstro med ord og handling.

Styret i Kirkens Nødhjelp takket i styremøtet 29.10.2008 ja til invitasjonen om å bli med i dette samarbeidet, og sier at de ser det som naturlig å delta i styringsgruppen for prosjektet sammen med Norges Kristne Råd og Den norske kirke.

Kirkens Nødhjelp er også innstilt på å se egne satsinger på klima som en del av dette felleskirkelige prosjektet, og løfter opp viktigheten av prosjektets økumeniske profil og forankring også innenfor teologi, liturgi og spiritualitet.

I hvert bispedømme er det lokale ressursgrupper for Forbruk og rettferd/Skaperverk og Bærekraft, og her er Kirkens Nødhjelp representert ved sine regionskonsulenter.

I 2012 ble det foretatt en gjennomgang av prosjektet, og det ble vedtatt revisjon av prosjekt- og milepælplanen der Kirkens Nødhjelp blir bedt om å arbeide spesielt med politisk påvirkningsarbeid. Les mer om Kirkens Nødhjelps tidligere kampanje om oljefondet og rettferdige investeringer her.