Personlig sikkerhetstrening

Kirkens Nødhjelps Personlige sikkerhetstrening gir en grunnleggende forståelse for sikkerhetsutfordringer man møter i felt, og setter fokus på situasjonsforståelse, selvforståelse, gode rutiner og praktiske tiltak som reduserer risiko.

Hvem:

Kurset passer for alle som reiser eller har korttidsdeployeringer til områder med moderat til høy risiko.

HEAT (Hostile Environment Awareness Training): 

For ansatte som har gjentatte reiser eller lengre opphold i høy til ekstreme risikoområder anbefaler vi Kirkens Nødhjelp og ACT alliansens egne HEAT kurs. 

Vi anbefaler også Flyktninghjelpens HEAT kurs.

Hva:

Kirkens Nødhjelps Personlige sikkerhetstrening gir en grunnleggende forståelse for sikkerhetsutfordringer man møter i felt, og setter fokus på situasjonsforståelse, selvforståelse, gode rutiner og praktiske tiltak som reduserer risiko. Tema som tas opp under kurset er:

  • Arbeidsgivers ansvar for ansatte i risikoområder, samt ansattes plikter
  • NGO’ers sikkerhetskonsepter og strategier
  • Risikoterskler – egne og organisasjonens
  • Selvbevissthet rundt egne sårbarheter, styrker og robusthet
  • Mentale forberedelser og emosjonell beredskap
  • Hvordan man selv kan oppnå bedre situasjonsforståelse og gjøre kvalifiserte risikovurderinger
  • Stresshåndtering
  • Hvordan håndtere aggresjon
  • Førstehjelp og traumebehandling i felt

Når:

  • Alle kursene er dessverre utsatt på grunn av Covid-19. 

Hvordan:

Alle påmeldinger sendes til Sebastian Notø i det globale sikkerhetsteamet, på sno@nca.no

 

 Påmeldingsfristen er 4 uker før kursstart.

Kursene fylles opp etter først til mølla-prinsippet, men ansatte i Kirkens Nødhjelp har prioritet. Det betyr at andre NGO’er tilbys inntil tre sikre plasser pr. kurs før påmeldingsfristen, som er ca. 3-4 uker før kursstart. Deretter fordeles eventuelle resterende plasser til dem som står på venteliste.

Kurset gjennomføres på engelsk, men om det kun er norskspråklige i gruppa vil mye av gruppesamtalene foregå på norsk.

Avmeldinger kan skje fritt før påmeldingsfristen. Etter dette må man betale for kurset også ved avmelding: Dersom vi får fylt plassen betaler dere 50 % av kostnadene, om vi ikke får fylt den betaler dere 100 %.