Personlig sikkerhetstrening

Kirkens Nødhjelps Personlige sikkerhetstrening gir en grunnleggende forståelse for sikkerhetsutfordringer man møter i felt, og setter fokus på situasjonsforståelse, selvforståelse, gode rutiner og praktiske tiltak som reduserer risiko.

Hvem:

Kurset passer for alle som reiser eller har korttidsdeployeringer til områder med moderat til høy risiko.

HEAT (Hostile Environment Awareness Training): 

For ansatte som har gjentatte reiser eller lengre opphold i høy til ekstreme risikoområder anbefaler vi Kirkens Nødhjelp og ACT alliansens egne HEAT kurs. Se her for mer informasjon HEAT kurs.

Vi anbefaler også Flyktninghjelpens HEAT kurs.

Hva:

Kirkens Nødhjelps Personlige sikkerhetstrening gir en grunnleggende forståelse for sikkerhetsutfordringer man møter i felt, og setter fokus på situasjonsforståelse, selvforståelse, gode rutiner og praktiske tiltak som reduserer risiko. Tema som tas opp under kurset er:

 • Arbeidsgivers ansvar for ansatte i risikoområder, samt ansattes plikter
 • NGO’ers sikkerhetskonsepter og strategier
 • Risikoterskler – egne og organisasjonens
 • Selvbevissthet rundt egne sårbarheter, styrker og robusthet
 • Mentale forberedelser og emosjonell beredskap
 • Hvordan man selv kan oppnå bedre situasjonsforståelse og gjøre kvalifiserte risikovurderinger
 • Stresshåndtering
 • Hvordan håndtere aggresjon
 • Førstehjelp og traumebehandling i felt

Når:

 • 12 - 14 Mars 2019
 • 7 - 9 Mai 2019
 • 10 - 12 September 2019
 • 5 - 7 November 2019

Hvordan:

Alle påmeldinger sendes til security@nca.no. Påmeldingsfristen er 4 uker før kursstart.

Kursene fylles opp etter først til mølla-prinsippet, men ansatte i Kirkens Nødhjelp har prioritet. Det betyr at andre NGO’er tilbys inntil tre sikre plasser pr. kurs før påmeldingsfristen, som er ca. 3-4 uker før kursstart. Deretter fordeles eventuelle resterende plasser til dem som står på venteliste.

Kurset gjennomføres på engelsk, men om det kun er norskspråklige i gruppa vil mye av gruppesamtalene foregå på norsk.

Avmeldinger kan skje fritt før påmeldingsfristen. Etter dette må man betale for kurset også ved avmelding: Dersom vi får fylt plassen betaler dere 50 % av kostnadene, om vi ikke får fylt den betaler dere 100 %.