Om Kirkens Nødhjelps Innsamling

Å gi penger til Kirkens Nødhjelp er et viktig handlingsalternativ for deg som ønsker å vise solidaritet og engasjement for global rettferdighet.

Årlig samler Kirkens Nødhjelp inn ca 150 millioner kroner fra privatpersoner, menigheter, bedrifter og andre.

Kirkens Nødhjelp har i alle år hatt en forsiktig innsamlingsprofil og vi har aldri vært involvert i spill og lotterivirksomhet.

Diagrammet over viser hvordan Kirkens Nødhjelp fordeler sine innsamlede midler. Mindre enn ti kroner per hundrelapp brukes på administrasjon.
Les mer om Kirkens Nødhjelps regnskap og økonomistyring her.

Tilbyr ikke fadderordninger

Kirkens Nødhjelp tilbyr ikke fadderordninger eller fjernadopsjon hvor det gis mulighet til å gi direkte til et enkeltstående barn. Barn er en del av en familie og et nærmiljø, og vi mener at vi hjelper barn best gjennom å hjelpe hele samfunnet. Det er også kostbart å administrere fadderordninger.
Det meste av det Kirkens Nødhjelp samler inn er ikke øremerkede gaver. Dette gir oss fleksibilitet i å velge ut hvem som til enhver tid trenger støtten aller mest. Unntaket er om en går mange sammen og danner en gruppe som sammen kan adoptere et eget prosjekt som en følger over tid. Dette kan være bedrifter, menigheter eller skoler som ønsker å ha et sosialt prosjekt.

Avhengig av støtte

Vi er helt avhengig av økonomiske støtte fra privatpersoner for å kunne drive vårt arbeid. Mesteparten av disse pengene kommer fra givere med fast avtale, fra folk som gir på forespørsel noen ganger i året og vår nettbutikk www.gaversomforandrerverden.no.

Givere som gir fast etter avtale er spesielt verdifulle for Kirkens Nødhjelp fordi de gjør det mulig for oss å planlegge vårt arbeid.  Denne metoden er nærmest uten kostnad for både oss og deg som giver, spesielt om en benytter avtalegiro.

Det er viktig for oss å skaffe nye givere og siden 2002 har vi rekruttert givere ansikt til ansikt på gateplan. Dette har vist seg å være den mest effektive og billigste metoden for rekruttering av nye, faste givere.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kirkens Nødhjelps årlige aksjon i fastetiden brakte inn om lag 35 millioner i 2014. Rundt 40 000 konfirmanter gjør hvert år en flott innsats i vår dør-til-dør aksjon.

Øremerket innsamling til katastrofer

I forbindelse med akutte katastrofer opprettes et eget kontonummer hvor folk kan gi sin støtte til de rammede. Dette annonseres her på nettsiden, i våre sosiale medier og i enkelte tilfeller i aviser. 

Støtte fra norske myndigheter

Kirkens Nødhjelp kan på bakgrunn av vår omfattende innsamling hvert år motta et større beløp fra norske myndigheter gjennom Norad.

Vi er forpliktet til å ha en minimums egenandel på 10 prosent. Innvilgede søknader fra UD i forbindelse med katastrofehjelp er oftest uten egenandel. Det samme gjelder utvalgte innsatser med Norad, der Kirkens Nødhjelp er utfordret av norske myndigheter til å gå inn i spesielle programmer. I en del tilfeller finansierer Kirkens Nødhjelp prosjekter med 100 prosent egne midler. Dette betyr at vi kan være helt uavhengige av polistiske føringer på en del områder.

Kirkens Nødhjelp er medlem av Innsamlingskontrollen.