Generalsekretær Anne-Marie Helland

Anne-Marie Nørstelien Helland begynte som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp 1. april 2012.

- Jeg leder en organisasjon som skal ligge i front og være med å definere fremtidens bistand. Bistanden er nå under press fra flere kanter. Dette skal vi ikke møte ved å gå i forsvar, men heller være selvkritiske og presentere fremtidens utviklingsarbeid, sier generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp.

Helland har arbeidet i mange år for å bekjempe hiv og aids, blant annet gjennom det globale fondet mot hiv og aids, tuberkulose og malaria. I en utfordrende global situasjon med finanskriser, klimakriser og humanitære kriser, er hun derfor spesielt glad for å se at kampen mot epidemien nå går i riktig retning.

- Jeg har sett altfor mange tragiske enkeltskjebner blant dem som er rammet av hiv og aids. De har hver og en gjort svært sterke inntrykk, men vi har klart å opptre handlekraftig istedenfor å bli apatiske. Nå har vi fått overtaket, sier Helland.

Helland er den første kvinnen, den første som er blitt rekruttert internt, og den første som ikke er prest i sjefsrollen i Kirkens Nødhjelp.

Helland kom fra en stilling som konstituert leder i utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp, og har også vært stedlig representant for organisasjonen i Sør-Afrika.

Modig stemme

- Vi vil utfordre rike og mektige og fjerne hindre for utvikling. Vi må jobbe seriøst med grunnårsakene til fattigdom samtidig med at vi gir nødhjelp og jobber med lagsiktig bistand, sier Helland. Helland vil spesielt ta opp kampen mot skatteparadiser, klimakrise og spredning av håndvåpen. - I tillegg må vi ta opp kampen for en mer rettferdig verdenshandel slik at land i sør kan få en bærekraftig økonomi, sier Helland.

Helland har fått mye inspirasjon fra kirken i Sør- Afrika:

- Kirken i sør har en tydelig profetisk stemme; de snakker om rettferdighet på en måte som gjør at jeg først rystes, og så handler. Kirkene i sør er uredde, og tjener som mitt forbilde. Engasjementet for rettferdighet for alle mennesker er dypt forankret i min tro, sier Helland. Hun minner oss om at det i den fattigste delen av verden, ofte er religiøse frivillige organisasjoner som uttøver sosialhjelp og kjemper for like rettigheter for alle.

Last ned et høyoppløselig bilde av Anne-Marie Helland her.