Styreleder Kjetil Aano

Kjetil Aano ble valgt til styreleder i Kirkens Nødhjelps styre i 2016.

Kjetil Aano er teolog og har omfattende erfaring med utenlandsarbeid og ledende posisjoner i trosbaserte organisasjoner. Aano er tidligere generalsektretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS).