Partnere for kirkeskog/Abrahams skoger

NICFI/Norad 

I kampen mot global oppvarming er skogen viktig. Vi plantet rundt en million trær i Etiopia og nærmest 100% av disse har overlevd takket være at lokalsamfunnet har passet på. Derfor oppskaleres prosjektet. I samarbeid med Norad - Norwegian Agency for Development Cooperation og Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI) skal vi plante og bevare mer enn 1 million mål skog i Etiopia og Tanzania. Ved å skape samarbeid mellom ulike trossamfunn og lokalsamfunn vil dette også være et fredsprosjekt, i tillegg til å fremme alternative inntektskilder for over 200.000 mennesker.   

Codex

Kirkens Nødhjelp har valgt Codex Advokat som ny hovedsamarbeidspartner og leverandør av advokattjenester. Verden er tuftet på plikter og rettigheter. Advokatbransjen har stor påvirkningskraft gjennom sin faglige kunnskap. Advokater skal fremme rett, og hindre urett. I dette samarbeidet skal vi fremme bærekraftig utvikling og her blir 1+1 til 3. Sammen får vi til mer!  

Det langsiktige samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og Codex skal være med å bidra til oppfyllelse av bærekraftsmål 13, verdens felles arbeidsplan for å stoppe klimaendringene. Codex skal blant annet bidra med finansiell støtte til miljørelaterte prosjekter, som planting av skog i Etiopia.  

 

The Royal Norwegian Embassy in Addis Ababa