Kirkens Nødhjelps beredskapsgruppe inneholder ulike profiler av personell som trengs i nød- og humanitære situasjoner. Enten de blir sendt direkte til NCA's operasjoner eller utplassert til feltkontorer, ACT Alliance-partnere eller FN-byråer, er vårt dyktige personell forpliktet til å gjøre en forskjell når det trengs mest.

Om oss:

Beredskapsgruppen består av en mangfoldig gruppe på omtrent 90 medlemmer som er klare til å respondere på nødsituasjoner. Beredskapsmedlemmene har ekspertise innen følgende områder:

  • Vann, sanitær og hygiene
  • Økonomi
  • Koordinering og ledelse
  • Logistikk og administrasjon
  • Mental helse og psykologisk støtte
  • Humanitære koordinatorer
  • Kjønnsbasert vold
  • Sikkerhet

Opplæring og utplassering

Alle nye medlemmer av beredskapsgruppen må gjennomføre både introduksjons- og sikkerhetsopplæring før utplassering. Videre vil medlemmene få muligheten til å delta på tematiske kurs skreddersydd for å utstyre dem med de nødvendige ferdighetene for utplasseringen. I tillegg vil medlemmene motta kvartalsvis nyhetsbrev.

Ved en nødsituasjon må medlemmer i beredskapsgruppen kunne tilrettelegge for en rask avreise. Kirkens Nødhjelp tilbyr en rekke avreisetidspunkter fra 72 timer til tre uker. Utplasseringene varierer vanligvis fra tre måneder til elleve måneder, med tre måneder som gjennomsnittstiden. 

Ønsker du å bli medlem av beredskapsgruppen?

Beredskapsgruppen er åpen for søknader når spesifikke profiler er nødvendig. Dersom behov dukker opp, vil stillingen bli lagt ut på vår elektroniske rekrutteringsportal i Recman. Vennligst vær oppmerksom på at vi kun vurderer søknader sendt gjennom denne portalen.

Gå til vår søknadsportal her.

Man må ha meget gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på engelsk, og det er en fordel hvis man også kan snakke fransk eller arabisk.

Vi oppfordrer personer fra alle nasjonaliteter til å søke.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kjell Magne Heide
Leder for beredskapsgruppen
E-post: roster@nca.no