Godt styresett og naturressurser

Gjennom Kirkens Nødhjelps program for godt styresett og naturressurser settes mennesker i stand til å holde myndigheter og selskaper ansvarlige for at ressursene de forvalter skal komme befolkningen til gode og føre til fattigdomsreduksjon.

Millioner av mennesker lever i fattigdom, også i land som er rike på naturressurser. Rikdommen kommer ofte bare noen få til gode, og utilstrekkelig skattlegging av internasjonale selskaper, korrupsjon og ulovlig kapitalflyt er noen av de viktigste årsakene. I tillegg erfarer de som bor nærmest gruveområdene at gruvedrift ofte fører til brudd på menneskerettighetene.

I 2016 har vi trent nesten 1000 mennesker i å holde deres myndigheter ansvarlige. Dette er helt essensielt for å sikre at politikk adresserer fattige menneskers rettigheter og behov.
I 2016 har vi trent nesten 1000 mennesker i å holde deres myndigheter ansvarlige. Dette er helt essensielt for å sikre at politikk adresserer fattige menneskers rettigheter og behov.

Kirkens Nødhjelp samarbeider med lokale partnere som trener opp lokalbefolkningen i å lese planer og budsjetter og til å holde myndigheter og selskaper ansvarlige. I tillegg identifiserer og dokumenterer de brudd på menneskerettigheter, særlig i lokalsamfunn som er berørt av gruvevirksomhet.

Angola er ett av de mest korrupte landene i verden. Studenten Suzana bruker all sin ledige tid til å tale de fattige sin sak, og stille styresmaktene til ansvar.

Les Suzanas historie

 

Kirkens Nødhjelp stimulerer også til samarbeid mellom berørt lokalbefolkning, ressursorganisasjoner og religiøse ledere, og på denne måten skapes et betydelig press på myndigheter og selskaper slik at de ikke bryter menneskerettighetene, men heller bidrar til fattigdomsreduksjon og utvikling.

Se et eksempel fra et prosjekt Kirkens Nødhjelp støtter i Tanzania:

Les mer hos våre partnere:

Bench Marks

The Community Monitors Project