Fredsbygging

Vårt fredsprogram har økt fokus på å minske voldsbruken mellom grupper. Kirkens Nødhjelp ønsker å bidra til å minske volden ved å øke samarbeidet mellom ulike grupperinger, støtte fredsbyggende strukturer og påvirke de strukturelle årsakene til vold.

Fred krever fraværet av både åpen og strukturell vold, en situasjon hvor rettferdighet, justis og likestilling er ledende prinsipper.

I 2016, mer enn 2000 kvinner og ungdom har fått trening i konflikthåndtering gjennom vårt fredsbyggings-program. Dette øker sjansene for å finne en ikke-voldelig løsning.
I 2016, mer enn 2000 kvinner og ungdom har fått trening i konflikthåndtering gjennom vårt fredsbyggings-program. Dette øker sjansene for å finne en ikke-voldelig løsning.

Vold og frykt for vold hemmer en rekke rettigheter og voldelige konflikter er derfor en barriere mot utvikling på all nivå. Overlevende etter vold lider ofte under langsiktige fysiske skader og psykiske traumer, mens mennesker som lever i konfliktområder tvinges til å organisere livene sine for å unngå vold, heller enn å kunne forbedre dere egen livssituasjon.

Tilgang på basale tjenester og bærekraftige levevilkår svekkes i voldelige konflikter, i tillegg til ytringsfrihet og mennesker mulighet til å organisere seg og delta som aktive borgere i sine lokalsamfunn.

Kirkens Nødhjelps fredsarbeid er tett knyttet til resten av vårt arbeid, for å koble de underliggende skjevhetene og urettene i samfunnet sammen med fredsbygging. Vårt arbeid fokuserer på å styrke relasjoner mellom grupper, på tvers av religion og konfliktlinjer.

Se eksempel fra vårt fredsarbeid i Afghanistan: