Klima

Kirkens Nødhjelps program for klima, fokuserer på å gjøre mennesker bedre rustet til å møte klimaendringer.

Effektene av klimaendringer rammer fattige land hardest, og de rammer i form av dårligere avlinger, økt havnivå og ekstreme værfenomen. Situasjonen krever at det handles nå!

I 2016 har vi trent opp over 5000 husholdninger i jordbruksmetoder som er bedre tilpasset klimaendringer.
I 2016 har vi trent opp over 5000 husholdninger i jordbruksmetoder som er bedre tilpasset klimaendringer.

Klimaendringene rammer ulikt, men det finnes flere fellestrekk når man ser på årsakene bak; fattigdom, tilgang på landarealer, befolkningsvekst, uttømming av naturressurser og global oppvarming. Innad i land er det den fattigste delen av befolkningen som er mest sårbar.

Kirkens Nødhjelp jobber både med klimatilpassning og katastrofeforebygging på både lokalt og nasjonalt nivå.