Økonomisk rettferdighet

Kirkens Nødhjelps program for økonomisk rettferdighet jobber med å øke mennesker mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom.

Innen 2030 trenger verden 600 millioner nye arbeidsplasser for å opprettholde dagens arbeidsledighetsnivå. En hovedutfording i dag er høy arbeidsledighet blant ungdom. Jobbsøkende ungdom har ofte ikke samme kompetanse som arbeidsgivere er ut etter, som et resultat av yrkesutdanning som ikke stemmer overens med arbeidsgiveres krav.

I 2016 har vi hjulpet mer enn 2000 mennesker med å starte deres egen bedrift. Dette kan gi kvinner finansiell selvstendighet og en ny start i livet, og kan gi positive økonomiske ringvirkninger for hele samfunnet.
I 2016 har vi hjulpet mer enn 2000 mennesker med å starte deres egen bedrift. Dette kan gi kvinner finansiell selvstendighet og en ny start i livet, og kan gi positive økonomiske ringvirkninger for hele samfunnet.

Små og mellomstore bedrifter, både i den formelle og uformelle sektoren, er essensielle for økonomien og det er her de fleste jobbene blir skapt. Samtidig gjør ulike sosiale, politiske, økonomiske, og kulturelle barrierer det vanskelig for små bedrifter å vokse ut over den uformelle sektoren.

De fleste fattige rurale samfunnene produserer råvarer og har begrenset kontroll over verdikjeden til produktene. Ut over begrenset tilgang på kapital, energi og teknologi er en av de største barrierene for vekst mangelen på tilgang til markeder.

En av måtene Kirkens Nødhjelp jobber for å gi mennesker muligheten til å produsere og selge deres varer er gjennom låne- og sparegrupper: