Økonomisk rettferdighet

Kirkens Nødhjelps program for økonomisk rettferdighet jobber med å øke mennesker mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom.

E_SDG goals_icons-individual-cmyk-01.jpg E_SDG goals_icons-individual-cmyk-02.jpg E_SDG goals_icons-individual-cmyk-08.jpg

Gjeldende land

b0663666-81c8-4533-8c61-b79a681cc2c5.png

Verden trenger flere arbeidsplasser

Innen 2030 trenger verden 600 millioner nye arbeidsplasser for å opprettholde dagens arbeidsledighetsnivå. En hovedutfording i dag er høy arbeidsledighet blant ungdom. Jobbsøkende ungdom har ofte ikke samme kompetanse som arbeidsgivere er ut etter, som et resultat av yrkesutdanning som ikke stemmer overens med arbeidsgiveres krav. Små og mellomstore bedrifter, både i den formelle og uformelle sektoren, er essensielle for økonomien og det er her de fleste jobbene blir skapt. Samtidig gjør ulike sosiale, politiske, økonomiske, og kulturelle barrierer det vanskelig for små bedrifter å vokse ut over den uformelle sektoren.

De fleste fattige rurale samfunnene produserer råvarer og har begrenset kontroll over verdikjeden til produktene. Ut over begrenset tilgang på kapital, energi og teknologi er en av de største barrierene for vekst mangelen på tilgang til markeder.

I 2018 har vi hjulpet mer enn 18500 mennesker med å starte deres egen bedrift. Dette kan gi kvinner finansiell selvstendighet og en ny start i livet, og kan gi positive økonomiske ringvirknigner for hele samfunnet.

Våre resultater

-

Publisert: fredag 09. oktober 2019