I fjor var Kirkens Nødhjelp med på å bygge et nytt helsesenter i Tchalo. Her er noen av de vordende mødrene på den nye fødestuen.

Hvor mye koster en helsestasjon?

Hva må egentlig til for at en landsby skal få et fullverdig helsetilbud? Her er oversikten.

Gjennom Kirkens Nødhjelps samarbeid med den norske ambassaden og Danish Church Aid, har vi bygget åtte fødsels- og helsestasjoner i Malawi. Dette arbeidet markerer et viktig skritt for å få ned dødsratene ved fødsler og forbedre livskvaliteten for de 13.000 til 15.000 menneskene som bor i nærheten av hver klinikk.

Men hva inneholder egentlig en helsestasjon? Hvor bør den ligge? Og hva koster det å sette den opp?

Til føden på sykkel

Det er ikke uvanlig at mange gravide kvinner som bor i avsidesliggende landsbyer må bruke ganske kreative måter å komme seg til helseklinikken på. Noen fraktes liggende på en oksekjerre fastspent til en sykkel, andre går selv på humpete jordveier til nærmeste sted de kan føde. Reiseavstanden kan utgjøre både 15 og 25 kilometer, og i regntiden fra desember til mars er veiene nesten ufremkommelige.

Mange av kvinnene i området fødte tidligere med assistanse fra tradisjonelle fødselshjelpere. De lokale offentlige klinikkene hadde dårlige fasiliteter og manglet ofte medisiner. Dette har ført til høy dødelighet og alvorlige komplikasjoner under fødselen.

Plass til fedre

Helsestasjonen i Chalos ved Malawisjøens bredder har to ankomster: Enten ved båt, eller ved å gå til fots i timesvis.Hvis en kvinne skal føde og det oppstår komplikasjoner, kan det går riktig galt om hun ikke kommer raskt til trygg legehjelp. Det er en av faktorene Kirkens Nødhjelp må tenke på når vi bygger helsestasjoner:

 • Derfor må vi ha et eget gjestehus, der kvinner som bor i avsidesliggende strøk kan komme og bo i noen dager før de skal føde, og slik kjenne seg tryggere på at alt skal gå greit med dem og barnet. Her må det også være plass til at fedrene kan komme og være sammen med dem.
 • Når helsestasjonen ligger på et avsidesliggende sted, er den ikke nødvendigvis så attraktiv for en sykepleier, som har studert i byen, hvor det er gode skoler for barn og moderne boliger for familier. Derfor må vi ha tjenesteboliger med de samme fasilitetene på landsbygda, og det er et stort pluss om det finnes gode skoler for helsearbeidernes barn i nærheten.
 • Til en stab trengs tre sykepleiere/ jordmødre, en sunnhetsrådgiver samt en legeassistent.

Viktig med solcellepanel

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi fullført åtte av de 30 helseklinikkene vi har som mål å bygge i Malawi. Alle nye bygninger består av miljøvennlig fremstilt murstein, de har høy standard, og er utstyrt med solcellepaneler, innlagt vann og godt renhold.

Vanligvis har en klinikk en kapasitet på 30 senger, og tilbyr både ”pre-natal” og antenal pleie, fødestue, pleierom og en ”kengeru-avdeling for fortidlig fødte. Alle mødre blir opplært i å gjenkjenne tidlige tegn på sykdom, samt viktigheten av riktig hygiene og ernæring.

 • Et helt prosjekt med fødestue, gjestehus og tre tjenesteboliger koster 3,5 millioner norske kroner.
 • Vi samarbeider med lokale krefter om byggingen, og bygger husene ved hjelp av lokale byggeskikker. Det sikrer at næringslivet i Malawi blir støttet.
 • Vi samarbeider også med norske helseaktører om å løfte helsearbeidet i Malawi. I samarbeid med Haukeland Sykehus bygger vi for eksempel en helt «up to date» kirurgisk avdeling på sentralsykehuset i Lilongwe, med seks operasjonsstuer som er bygd fra grunnen av. Som del av avdelingen bygger vi også et utdanningssenter for anestesi-sykepleiere.  Totalt er prosjektet på mer enn 30 millioner kroner.
 • En viktig forutsetning ved de nye klinikkene er installering av solcellepanel-systemer.

Ønsker teknologisk innovasjon

Malawis landansvarlig, Stein Villumstad, forklarer at bare 10 % av befolkningen har tilgang på elektrisitet, og særlig ute på landsbygda faller tilbudet kraftig. Det gjør de avsidesliggende helsestasjonene sårbare.

– Strømmen er svært ustabil på helsestasjoner. Nå før jul stengte myndighetene ned noen av generatorene, noe som gikk utover enkelte helsestasjoner med fødestuer, livreddende instrumenter og kjøleskap for medisiner. Vi handlet raskt, og fikk installert solcellepaneler, og hvis vi, har midler, har vi mulighet til å sette opp flere, sier Villumstad, som tror innovasjon innenfor teknologi kan få betydning for helsestasjonene i Malawi i fremtiden.

– Jeg kan godt tenke meg at energi-sparende teknikker kan være et område som kan utforskes for faglig utveksling.

Én helsestasjon må ha:

 • Sammen med den norske ambassaden i Malawi og danske Folkekirkens Nødhjælp arbeider Kirkens Nødhjelp med å forbedre infrastrukturen i helsesektoren. Vi har ferdigstilt åtte fødselsklinikker og nye helseklinikker på landsbygda.
 • I 2017 ferdigstiller vi to nye helsestasjoner med fødestuer i Mwanga og Utale
 • I 2016 sluttførte vi arbeidet med å renovere overvåknings- og intensivavdeling på sentralsykehuset i Lilongwe. Dette sykehuset betjener en befolkning på størrelse med hele Norges. Nå gjør vi et enda større løft der: I samarbeid med Haukeland Sykehus bygger vi en helt «up to date» kirurgisk avdeling med seks operasjonsstuer som er bygd fra grunnen av. Som del av avdelingen bygger vi også et utdanningssenter for anestesi-sykepleiere. Totalt er prosjektet på mer enn 30 millioner kroner.
 • I 2004 hadde kun 30 prosent av helseinstitusjonene i landet både innlagt vann, strøm og et system for kommunikasjon. I 2010 var dette tallet økt til 76 prosent. (Norad)

Komplett solsellesystem på en helsestasjon med fødestue:

12 solcellepaneler NOK 15.000
12 batterier NOK 75.000
Inventar NOK 30.000
Diverse utstyr NOK 18.000
Installasjonsarbeider NOK 60.000
KOMPLETT ANLEGG NOK 198.000

 

Prosjekt med fødestue, gjestehus og tre tjenesteboliger:

Bygging av fødestue med nødvendige funksjoner NOK 1,5 millioner
Bygging av gjestehus NOK 400.000
Bygging av tre tjenesteboliger NOK 900.000
Utstyr til fødestue NOK 400.000
Oppussing av eksisterende helseklinikk NOK 300.000
TOTALKOSTNAD NOK 3,5 millioner

Siste oppdateringer

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev