Mor og barn
i Malawi

Mor og barn-prosjektet i Malawi har blitt muliggjort av våre samarbeidspartnere.

Kirkens Nødhjelp har vært i Malawi siden 2001, og arbeider primært med to ting:

 • Å gi flere tilgang til grunnleggende helsetjenester.
 • Å bedre kvaliteten på helsetilbudet.

Vi utdanner helsearbeidere

Kirkens Nødhjelp samarbeider med CHAM, en paraplyorganisasjon for alle kirkene i landet som også har helsetilbud. CHAM står for 40 prosent av helsetilbudet i Malawi, og utdanner 80 prosent av alt helsepersonell.  Dette arbeidet har gitt svært gode resultater:

 • Antallet utdannede sykepleiere i Malawi er nå fordoblet på ti år.
 • Fra 2004 til 2015 har 9 CHAM-utdanningsinstitusjoner og 3 institusjoner under Malawi College of Health Sciences fått helt ny infrastruktur, nye ferdighetssentre og datalaber, og kvaliteten på utdanningen har blitt bedre.
 • Fra 2004 til 2016 har antallet kvinner som føder på en klinikk støttet av Kirkens Nødhjelp økt til 85 %.
 • Nærmere 23 500 mennesker fikk i fjor tilgang til grunnleggende helsetjenester gjennom vårt arbeid.
 • Systematisk innsats de siste seks årene har halvert spedbarnsdødeligheten.
 • I dag har vi  et sterkt fokus på arbeidet med å bekjempe livmorhalskreft. Malawi er på verdenstoppen i antall tifeller med livmorhalskreft. Hvert år dør 1600 kvinner av dette, og 3000 nye tilfeller blir diagnostisert. Kirkens Nødhjelp samarbeider med det lokale laboratoriet DREAM om å lære opp helsearbeidere til å diagnostisere og behandle krefttypen.

Vi bygger klinikker

Sammen med den norske ambassaden i Malawi og danske Folkekirkens Nødhjælp jobber vi for å bedre infrastrukturen for helsesektoren i landet.

 • I 2016 ferdigstilte vi åtte fullt utstyrte fødestuer med tilhørende klinikker.
 • I 2017 ferdigstiller vi to nye helsestasjoner med fødestuer i Mwanga og Utala.
 • I 2016 sluttførte vi arbeidet med å renovere overvåknings- og intensivavdeling på sentralsykehuset i Lilongwe. Dette sykehuset betjener en befolkning på størrelse med hele Norges. Nå gjør vi et enda større løft der: I samarbeid med Haukeland Sykehus bygger vi en helt «up to date» kirurgisk avdeling med seks operasjonsstuer som er bygd fra grunnen av. Som del av avdelingen bygger vi også et utdanningssenter for anestesi-sykepleiere.  
 • Sentralsykehuset i hovedstaden Lilongwe betjener en befolkning på størrelse med hele Norges. Her har vi bidratt med å bygge en ny overvåknings- og intensivavdeling.

Vi jobber med holdninger

I samarbeid med lokale kirkeledere og organisasjoner driver Kirkens Nødhjelp oppsøkende opplysningsarbeid og holdningsskapende kampanjer blant annet knyttet til HIV- og AIDS-problematikk, vold mot kvinner, barneekteskap, seksual- og reproduktiv helse og fedreholdninger.

Om landet Malawi

Republikk som omkranser vest- og sørbredden til Malawisjøen, den tredje største innsjøen i Afrika. Grenser til Tanzania i nord, Zambia i vest og Mosambik i sør.
Navnet Malawi betyr flammene, og refererer til lysrefleksjonene i Malawisjøen.
Hovedstad: Lilongwe
Forventet levealder: 63.
Befolkning: I overkant av 16 millioner. Befolkningsveksten er blant de høyeste i verden. Hver kvinne får i gjennomsnitt 4,4 barn.
Hovedinntektskilde: Jordbruk
Religion: Hovedvekten av befolkningen er kristne.

Malawi scorer høyt på Afrobarometers målinger på om innbyggerne føler seg trygge til å mene og si det de ønsker.

(Kilder: Store Norske Leksikon og Norad)

 • Malawi er et av de fattigste landene i verden med flest hivsmittede
 • Dødeligheten blant mødre og barn er høy
 • Kun 54 % av kvinnene føder på sykehus
 • Det er stor mangel på medisiner, utstyr og helsepersonell
 • Tilgang til gode helsetjenester er svært viktig for å redusere spedbarnsdødelighet og svangerskapsrelatert dødelighet

Våre samarbeidspartnere

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev