Måtte slutte på skolen: Kelines Mkandawie (17) er veldig glad for å ha blitt mor, men da hun giftet seg og ble gravid, måtte hun slutte på skolen. Med det nye forbudet mot barne-ekteskap, blir det lettere for barn å kunne fortsette skolegangen sin.

Unge jenter endelig hørt

Før ble over halvparten av Malawis unge jenter giftet bort som barn. Men nå har press fra organisasjoner, politikere og ungdommene selv ført til endring.

Seksten år gamle jenter med en baby på armen og en annen i magen. Unge jenter med fremtiden sin staket ut til å forbli mødre, uten muligheter til å ta utdannelse eller skaffe seg arbeid.

Dette har lenge vært en del av hverdagen i Malawi, spesielt på landsbygda. En spørreundersøkelse FN foretok i 2012 viste at over halvparten av unge jenter i landet ble giftet bort før de var atten. Dermed ble Malawi ranket på åttende plass av de tjue landene som regnes for å ha flest barnebruder.

Høy mødredødelighet

Det er sterke helsemessige årsaker til at Kirkens Nødhjelp, i samarbeid med lokale partnere, jobber mot barneekteskap.

 • Unge jenter i Malawi ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av livmorhalskreft. En av årsakene er tidlig seksuell debut.
 • 10 % av befolkningen lever med HIV/Aids. Unge jenter uten kunnskap i reproduktiv helse er sårbare for å bli smittet. Det er også kjent at flere jenter i puberteten har gjennomgått rituelle ”renselsesseremonier”, som innebærer fare for seksuelle overgrep.
 • Unge jenter har større risiko for fistler og fødselskomplikasjoner.
 • Komplikasjoner etter svangerskap, fødsler og aborter er vanligste dødsårsak blant jenter 15-19 år i land som Malawi.

Giftet bort eller solgt

Men i februar 2017 kom gode nyheter: Da innførte Malawi forbud mot barneekteskap og atten års aldersgrense i grunnloven.

Nytt forbud: Mange barn må slutte skolen når de tvinges til å giftes bort. Med det nye forbudet mot barne-ekteskap, blir også flere allerede inngåtte ekteskap oppløst slik at barn kan returnere til skolen og lære. (Foto Paul Jeffrey/ACT Alliance)
Nytt forbud: Mange barn må slutte skolen når de tvinges til å giftes bort. Med det nye forbudet mot barne-ekteskap, blir også flere allerede inngåtte ekteskap oppløst slik at barn kan returnere til skolen og lære. (Foto Paul Jeffrey/ACT Alliance)

En av dem som jubler for vedtaket er Kirkens Nødhjelps landansvarlig i Malawi, Stein Villumstad. Sammen med den lokale partneren «Women Judges Association of Malawi» i Mulanje, har Kirkens Nødhjelp arbeidet for å sette barne-ekteskap på agendaen blant ledere i lokalsamfunnene.

– Fattigdom er en hovedårsak til at jenter enten blir gitt bort, solgt eller bortført for å bli gift. Foreldrene ser seg rett og slett ikke i stand til å fø på alle barna, og da blir unge jenter en salgsvare, og én munn mindre å mette blir en innsparing i husholdningsbudsjettet. I en del tilfeller er det rett og slett snakk om menneskehandel, forklarer Villumstad.

Foreldre samtykket

I 2015 innførte myndighetene i Malawi en egen ekteskapslov som forbød ekteskap under atten år, og som gjorde at sosialvesen, politi og rettsapparatet kunne gripe inn overfor foreldre som forsøkte å gifte bort eller selge yngre døtre mot deres vilje.

Men ekteskapsloven var i strid mot grunnloven, som hadde en paragraf som i prinsippet fastsatte 16 år som minstealder, og som åpnet for at unge mellom 15 år og 18 år kunne inngå ekteskap med foreldrenes samtykke.

– Dette er en stor seier for kampen mot misbruk og vold mot kvinner.
Stein Villumstad

Maktesløst rettsvesen

Denne motsetningen ble et praktisk problem for politi og rettsvesenet, forteller Villumstad.

– Dersom sosialvesenet eller politiet plukket opp jenter på 15 år som var overlevert til å bli gift, eller i praksis ble solgt for å bli gift, var det ganske vanlig at foreldre kom og erklærte deres samtykke til giftermålet. Dermed stod påtalemakten og rettsvesenet maktesløse tilbake, dersom ikke vold eller tvang var involvert, forteller han.

Får være unge

Lovendringen i vinter som satte grunnloven i samsvar med ekteskapsloven, gjør det enklere for alle involverte i kampen mot barneekteskap og menneskehandel.

– Dette er en stor seier for kampen mot misbruk og vold mot unge kvinner. Kirkens Nødhjelp og våre partnere har argumentert for og deltatt i påvirkningsarbeid overfor justisdepartementet, politikere og andre beslutningpåvirkere for å få til denne harmoniseringen. Nå kan myndigheter, sosialvesen, kirkens sosiale tjenester og rettsvesenet gripe inn og forebygge og anvende loven for å sikre at barn og unge kan følge skolegang og oppleve ungdomstiden uten å bli bundet til et prematurt ekteskap.

Kirkens Nødhjelp kan derfor med fornyet styrke samarbeide med våre partnere for å skape alternative framtider for unge jenter!

Fakta:

 • Globalt giftes 15 millioner bort før de er 18 år.
 • Tradisjonell lov brukes fremdeles i Malawi. Det betyr at jenter helt ned i 11-årsalderen kan bli giftet bort. I tillegg er det svært vanlig at kvinner utsettes for vold i hjemmet.
 • Millioner av jenter tvinges til å avslutte sin skolegang.
 • Risikoen for helseskader på jentene og deres barn øker.
 • Kirkens Nødhjelp arbeider med å engasjere lokale kirkeledere, som i møter med lokale kvinner og menn diskuterer barneekteskap og vold.
 • I 2016 fikk 5070 mennesker i Malawi vite om kvinners rett til å leve et liv uten vold gjennom KNs arbeid.
 • Vi jobber også med lokale organisasjoner og Frelsesarmeen i Malawi med å redde barn fra å bli ofre for menneskehandel.
 • I FNs bærekraftsmål er det beslutet å utrydde barneekteskap innen 2030. 18-årsgrensen i Malawi er en milepæl i dette arbeidet.

Vil du bli partner i vårt arbeid med å gi mødre og barn i Malawi et godt helsetilbud?

Les hvordan

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev