Omsorg for de mest sårbare

Et norskutviklet verktøy lærer foreldre og andre omsorgspersoner på Malawi til å ta sterkere hensyn til barns behov.

Selv om et barn har overlevd sin første dag eller sitt første leveår, går det en svært sårbar fremtid i møte i Malawi. Spesielt gjelder dette barn som tilhører såkalte marginaliserte grupper - de som alltid ligger nederst på alle helsestatistikker, som for eksempel urfolk og barn med funksjonshemminger.

Som barn vil du ikke få den kognitive utviklingen som du trenger for å følge med på skolen dersom du ikke blir stimulert av dine foreldre, dersom du blir utsatt for vold eller mangler mat. Dette er tilfelle for mange barn i dag, og det var dette vi tok tak i Malawi da vi startet med ICDP rundt et lokalt sykehus.

Lærer omsorg

International Child Development Program (ICDP) ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo, og er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling. Så den beste måten å hjelpe et barn på, er å hjelpe barnets omsorgspersoner, ved å støtte og bevisstgjøre dem.

Slutter å slå barn

Da vi tok i bruk ICDP-verktøyet ved et av våre sykehus, opplevde vi at barna ble bedre på skolen fordi lærerne hadde fått opplæring i hva de skal se etter. Foreldre sluttet å slå barna sine og ikke minst funksjonshemmede barn ble bedre tatt vare på og inkludert. Beskyldninger om hekseri mot barns om var litt annerledes ble også redusert.

Hindrer dødsfall

Hemmeligheten var å ha godt trente sosialarbeidere som jobbet i landsbyene rundt sykehuset. De indentifiserte barn som var i faresonen for forsømmelse og jobbet aktiv med foreldre og andre omsorgspersoner for å lære dem opp til å behandle barnet på en bedre måte. Dette var for eksempel barn der moren hadde dødd under fødsel og slektninger skulle ta seg av den nyfødte. Disse barna var ofte underernærte når man fant dem. Andre barn var født med HIV-smitte og var ekstra sårbare. Da vi nådde disse sårbare familiene var vi med på å hindre dødsfall i dette området og skape bedre oppvekstsvilkår for barna.

Dette er en viktig del av bildet som ofte blir glemt når vi snakker om barneoverlevelse. Barna skal ikke bare overleve, de skal også overleve til et bedre liv med flere muligheter.

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev