Kenneth er glad for å kunne støtte kona Eliteck i svangerskapet.

Pappahjertet

Kenneth (20) er ikke i tvil om at han skal bli med på fødestuen når Eliteck skal føde:– Det er en fin måte å vise at jeg elsker henne.

Tenk deg at noen skulle fortelle deg at du ikke får være tilstede ved ditt eget barns fødsel. At fedre ikke har noe på en fødestue å gjøre – den er kun for kvinner.

Som vi vet var det virkeligheten også her til lands for noen tiår siden. Og det har også lenge vært virkeligheten i Malawi, spesielt på landsbygda.

Ikke se barnet

Tradisjonelt har praksisen vært at gravide har gått til ”kloke koner” når tiden er inne for å føde, og fedrene har holdt seg unna – også når barnet er født.

– I de tradisjonelle kulturene er det slik at faren ikke skal verken se eller ta i barnet før 40 dager etter fødsel, forteller Stein Villumstad, Kirkens Nødhjelps landansvarlig i Malawi.

Når en kvinne er gravid, er hun ikke gravid alene. Hun har en mann som gjorde henne gravid, og han har ansvar for kona si og barnet i magen.
Vinjeru Mhango

Sammen med organisasjonen CHAM jobber Kirkens Nødhjelp med å bygge ut landets helsetilbud, spesielt i avsidesliggende deler som ikke har hatt tilgang på helsehjelp i det hele tatt. Mødredødeligheten der er høy på grunn av komplikasjoner rundt graviditet og fødsel, ofte som et resultat av at kvinnene ikke kommer seg til riktig hjelp når de skal føde.

Derfor har det vært viktig for Kirkens Nødhjelp å få fedrene på banen. For hvis far er delaktig er det mye større sannsynlighet for at mor kommer til fødeklinikken i tide.

Snart skal Eliteck bli mor for første gang. Hun er glad for å ha en mann som deltar i forberedelsene.
Snart skal Eliteck bli mor for første gang. Hun er glad for å ha en mann som deltar i forberedelsene.

Høydepunktet er fødselsunderet

Sammen med lokale organisasjoner og frivillige helsearbeidere driver Kirkens Nødhjelp derfor mye oppfølgende opplysningsarbeid rettet mot fedre. Gjennom plakater og i møter med dem formidler vi hvor viktige fedre er for mor og barns helse. Vi oppfordrer dem til å bli med på svangerskapskontroller og å delta på svangerskapskurs, og at de passer på at de viktige spedbarnskontrollene etter fødsel blir fulgt opp, slik at barnet blir veid og undersøkt av sykepleierne.

– Høydepunktet for mennene er å følge kona til fødselsklinikken og være til stede når fødsels-underet skjer, sier Villumstad.

Han er svært fornøyd med at andelen menn som følger opp svangerskap og fødsler har økt radikalt i områdene Kirkens Nødhjelp og samarbeidspartnerne våre har jobbet nettopp for å få til dette.

Pappa på svangerskapskontroll

Pappas rolle har en sentral plass også når Kirkens Nødhjelp sammen med danske Folkekirkens Nødhjælp bygger nye helse- og fødeklinikker i Malawi. Fordi det ofte er så lang avstand til landsbyene, blir gravide med reisevei oppfordret til å komme til klinikken flere dager før fødsel for å unngå uforutsette komplikasjoner. Da bor de i gjestehus sammen med andre fødende, og det er det også plass til de vordende fedrene, som har hjulpet kvinnene å komme trygt frem.

Må engasjere: Vinjeru Mhango er jordmor og reiser ut med et mobilt team for å undersøke gravide som bor for langt unna klinikken i Lunjika. Han synes det er viktig at fedre engasjerer seg. – Mannen må vite hvordan det går med kona og babyen, og hva han bør gjøre for at de skal holde seg friske, understreker han.
Må engasjere: Vinjeru Mhango er jordmor og reiser ut med et mobilt team for å undersøke gravide som bor for langt unna klinikken i Lunjika. Han synes det er viktig at fedre engasjerer seg. – Mannen må vite hvordan det går med kona og babyen, og hva han bør gjøre for at de skal holde seg friske, understreker han.

Ved Lunjika helsesenter oppfordres kvinnene alltid til å ta med seg mannen på svangerskapskontroll frem mot fødselen, slik at han forstår mer av hva kona går gjennom ved å bringe et barn til verden. Jordfar Vinjeru Mhango reiser også jevnlig ut med sitt mobile helseteam til landsbyene.

Dette er et viktig tilbud for gravide kvinner som ikke alltid kan gå den lange veien til helsesenteret.

I et eget rom tar Vinjeru imot Eliteck Nyirenda (17) og Kenneth (20) til svangerskapskontroll.

Eliteck er 29 uker på vei med sitt første barn og kommer hit for sin tredje kontroll. Vinjeru måler blodtrykk og sjekker at magen vokser som den skal. Han gir også Eliteck medisiner som skal forebygge malaria og svangerskapsforgiftning. Alt er vel med mor, men Vinjeru vil følge med på blodtrykket hennes fremover. 

Viser kjærlighet

Den vordende pappaen, Kenneth (20), er også med på kontroll i dag. Særlig yngre fedre som ham er blitt mer delaktige, forteller Vinjeru.

– Det er svært viktig at fedrene deltar, for mødrehelse angår alle. Når en kvinne er gravid, er hun ikke gravid alene. Hun har en mann som gjorde henne gravid, og han har ansvar for kona si og barnet i magen, forklarer Vinjeru. 

Eliteck er veldig glad for at mannen er med på kontroll. 

– Nå får han muligheten til å forstå mer hvordan jeg har det, hva som skjer med kroppen under graviditeten og lære om hva som skjer frem mot fødselen, sier hun. 

Selv var ikke Kenneth i tvil da kona spurte om han ville bli med på kontroll. 

– Jeg er med henne fordi jeg er glad i henne, og noen ganger kan gravide bli syke og får problemer. Jeg må jo passe på henne! Jeg skal også bli med under fødselen, det er en fin måte å vise henne at jeg elsker henne, sier han alvorspreget.

Les mer om

DU KAN OGSÅ BIDRA

Vil du være med og få fedrene enda mer på banen i Malawi?

Les hvordan

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev