Framgang: Med iherdig innsats fra myndigheter og sivile organisasjoner har antallet HIV-smittede barn gått ned i Malawi.

Føder færre barn med HIV

Gravide kvinner i Malawi er svært utsatt for HIV-smitte. Men inne på et moderne laboratorium, støttet av Kirkens Nødhjelp, er en revolusjon på gang.

HIV og AIDS har gjennom mange år vært et stort problem for Malawi. På det verste var 13 % av befolkningen smittet, og Malawi var listet som et av verdens tre hardest rammede land.

Men aktiv innsats fra myndigheter og sivile organisasjoner er i ferd med å snu den triste utviklingen.

Gravide særlig utsatt

Fortsatt er i underkant av 10 % av befolkningen smittet. Gravide kvinner er svært utsatt for HIV smitte, og deres barn står i fare for å bli født med diagnosen HIV-positiv.

Aids: Fjorten år gamle Felide våker over bestemor Elina, som er syk av AIDS. Siden Felide og de fire søsknene mistet foreldrene, er det den gamle som har tatt seg av dem. Gitt dem mat, husrom, kjærlighet – og trygghet. Nå er det deres tur til å ta vare på bestemor på hennes siste reise i denne verden. Kort tid etter at bildet ble tatt, døde Elina.
Aids: Fjorten år gamle Felide våker over bestemor Elina, som er syk av AIDS. Siden Felide og de fire søsknene mistet foreldrene, er det den gamle som har tatt seg av dem. Gitt dem mat, husrom, kjærlighet – og trygghet. Nå er det deres tur til å ta vare på bestemor på hennes siste reise i denne verden. Kort tid etter at bildet ble tatt, døde Elina.

Diagnosen har stadig færre skremmende utsikter i vestlige land på grunn av godt utviklede medisiner. I land som Malawi, derimot, har det vært vanskelig å teste for sykdommen. Gode, lokale helsetilbud har dessuten vært en mangelvare, det samme var riktige medisiner.

Men så kom KNs partner DREAM på banen.

Lab revolusjonerer testing

DREAM er et moderne laboratorium, som har vært med på å revolusjonere testing i landets områder med høyest hiv-forekomst.

Landansvarlig i Malawi, Stein Villumstad, forteller begeistret om arbeidet:

– DREAM, som har spesialisert seg på å teste for HIV/AIDS og følge opp kvinner i løpet av svangerskapet, gir alle gravide hiv-medisin forebyggende. Dette er en praksis som er anbefalt av helsemyndigheter på bakgrunn av erfaringer i ulike land.

Radikal smitte-nedgang

Resultatet er svært oppløftende:

  • Kombinasjonen av medisinering, tett oppfølging under svangerskapet og i to år etter fødsel, har ført til radikal nedgang av barn smittet med HIV.
  • Fra sine laboratorier og klinikker i Balaka og Blantyre har DREAM maktet å få ned smittefrekvensen til under 5 %, mot landsgjennomsnittet på nærmere 15 %.
Drømme-labben: KNs samarbeidspartner DREAM har spesialisert seg i lab-testing av HIV-viruset. Det har revolusjonert testingen i Malawi.
Drømme-labben: KNs samarbeidspartner DREAM har spesialisert seg i lab-testing av HIV-viruset. Det har revolusjonert testingen i Malawi.

Avgjørende KN-støtte

Som første laboratorium i landet er DREAM, med støtte fra KN, nå i ferd med å etablere prosedyrer for å teste mot medisin-resistens. Til nå har prøver blitt sendt til USA eller Sør Afrika, og opp til 10 uker har gått før resultater har kommet tilbake. Det nye tiltaket vil få stor betydning for å holde HIV/AIDS medisin-programmet på rett vei. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er avgjørende i arbeidet med å nå ut til befolkningen – ikke minst gravide kvinner - med tilbud om testing.

Uthevet – DREAM har maktet å få ned smittefrikvensen til under 5%, mot landsgjennomsnittet på nærmere 15%.

Fakta om HIV/AIDS i Malawi

  • Antall nye HIV-tilfeller per år: 2,1 per 1000 innbyggere.
  • KN støtter et utstrakt arbeid for mennesker rammet av HIV/AIDS.
  • Vi tilbyr hjemmebesøk til familier som er rammet så de kan få oppfølgningen og behandlingen de trenger. De får også veiledning om kosthold. Dette har ført til færre sengeliggende pasienter.
  • Ungdommer som er smittet med HIV får opplæring i forskjellige kunstfag. Gjennom kontakt med lokale kunstnere eller ved å få midler til å starte egen virksomhet, sikres ungdommenes mulighet til å skaffe seg en inntekt.
  • I 2016 fikk 6079 mennesker som lever med HIV/AIDS i Malawi støtte og behandling gjennom vårt arbeid.

LES MER OM

KNs arbeid med HIV-/AIDS-problematikken.

Les Villumstads blogg om arbeidet her.

DU KAN OGSÅ BIDRA

Vil du bli en partner i arbeidet vårt? Les om våre ulike partnersamarbeid her.

Les hvordan

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev