Kirkens Nødhjelps blogg

Hold fokus – det nytter!

Da HIV/Aids epidemien i Malawi var på sitt høyeste var rundt 13 % av befolkingen infisert. Med tålmodig og målrettet arbeid, ikke minst av de kristne og muslimske institusjonene, er andelen nå nede i litt under 10 %.

Det moderne DREAM laboratoriet i Balaka har vært med på å revolusjonere HIV-testing i områdene med høyest HIV forekomst i Malawi. KNs støtte er avgjørende for å nå ut til befolkningen – ikke minst gravide kvinner - med tilbud om testing.

10 % er 10 % for mye, men den prosentvise nedgangen har ikke kommet uten omfattende og samordnet arbeid med den nasjonale aids-kommisjonen i spissen. En viktig del av framgangen er knyttet til medisiner. Medisiner holder sykdommen i sjakk, og de er med på å redusere smittefaren slik at færre nye tilfeller registreres.

Månedlig oppfølging

Vi møter ett hundre og tjue ungdommer på en lørdag. Bak hovedbygningene til Thyolo distrikts-sykehus har de kommet sammen, slik de gjør stort sett hver måned. På ei dør leser jeg «bruker-vennlig helsetjeneste for ungdom». I et hjørne av et rom er en gruppe av ungdommer i samtale med noen veiledere.På en plakat ser jeg oppfordring til omskjæring av gutter og unge menn som forebyggelse for HIV smitte. Omskjæringen skjer frivillig, og praksisen ble innført etter at UNICEF for en del år siden gjennomførte en studie i sørlige Afrika som viste at omskårne menn hadde betydelig lavere HIV forekomst enn ikke-omskårne. Nå er det en vanlig praksis og offentlig policy at gutter og unge menn oppfordres til å la seg omskjære.

Et ungt klubbmedlem kvitterer for å ha mottatt medisiner og penger for transport til klubb-møtet.  KN-kollega Esther sørger for at alt går riktig for seg.
Et ungt klubbmedlem kvitterer for å ha mottatt medisiner og penger for transport til klubb-møtet. KN-kollega Esther sørger for at alt går riktig for seg.

 

Alle ungdommene vi møter lever med HIV smitte, og hver måned er de avhengige av å få medisiner for å holde viruset i sjakk. Gutter og jenter i alderen 10 – 20 år er kommet fra omegnen, noen har tilbrakt timer for å komme fram. De er medlemmer av «ungdomsklubben» som er drevet Kirkens Nødhjelps partner Malawi Interfaith Aids Association.

Frykter resistens

Ungdommene vi møter i Thyolo har forpliktet seg på å bruke medisinene regelmessig. Dersom de slurver og lar være å bruke medisinene, vil de utvikle resistens mot de samme medisinene. Dermed må de ledes over på en mye mer ressurskrevende «Plan B». På sine månedlige klubbmøter blir derfor ungdommene minnet om viktige helseregler, og igjen minnet på å ta medisinene regelmessig. I små grupper, eller enkeltvis, får de råd om å nyte ungdommen sin uten å begi seg inn på risikofylt seksuell livsførsel. De får også muligheten til å samtale om stigmaet som omgir deres HIV-positive status.

Ved siden av medisiner er det viktig at kostholdet er godt for å motvirke HIV/Aids.  Her forsynes klubb-medlemmene med ernæringsrik tilleggskost.
Ved siden av medisiner er det viktig at kostholdet er godt for å motvirke HIV/Aids. Her forsynes klubb-medlemmene med ernæringsrik tilleggskost.

Bearbeider traumer

I Mzimba, nord i landet, opplevde vi under et annet besøk hvordan unge fikk hjelp til å bearbeide sin vanskelige livshistorie. De satt i ring på «minne-teppet» og knyttet viktige episoder, minner og mennesker i livshistorien deres til gjenstander de brakte inn i ringen. En ung gutt hadde med seg en boks med ris som han knyttet til faren som solgte seg til hardt arbeid på rismarken da moren døde av Aids. Far og sønn holdt sammen og dro hverandre gjennom vanskelige perioder. Ei jente på rundt 15 år kom med et slitt pledd som minnet henne på bestemoren som sørget for henne etter at moren ble alvorlig syk av Aids. Bestemorens omsorg og oppmuntring inspirerte henne til å fortsette på skole til tross for sin vanskelige situasjon.

Vanskelige livserfaringer bearbeides gjennom øvelsen «minne-teppet»
Vanskelige livserfaringer bearbeides gjennom øvelsen «minne-teppet»

 

De enkle historiene og illustrasjonene grep oss dypt inn i sjelen. Unge mennesker delte sine eksistensielle opplevelser med oss på en enkel og ærlig måte. Gjennom gruppesamtaler hjalp de hverandre. På denne måten blir en helhetlig tilnærming til deres liv med HIV-virkeligheten bearbeidet.

Forebyggende HIV-medisin

Erfaring har vist at gravide kvinner er svært utsatt for HIV smitte. KNs partner DREAM, som har spesialisert seg i å teste for HIV/AIDS og følge opp kvinner i løpet av svangerskapet, gir alle gravide kvinner HIV medisin forebyggende. Dette er en praksis som er anbefalt av helsemyndigheter på bakgrunn av erfaringer i ulike land. Kombinasjonen av medisinering, tett oppfølging under svangerskapet og i to år etter fødsel, har ført til radikal nedgang av barn smittet med HIV. Fra deres laboratorier og klinikker i Balaka og Blantyre (begge områder med høy frekvens av HIV smitte) har de maktet å få ned smittefrekvensen til under 5 %, mot landsgjennomsnitt på nærmere 15 %.

Som første laboratorium i landet er DREAM, med støtte fra KN, i ferd med å etablere prosedyrer for å teste mot medisin-resistens. Til nå har prøver blitt sendt til USA eller Sør Afrika, og opp til 10 uker har gått før resultater har kommet tilbake. Det KN-støttede tiltaket vil få stor betydning for å holde HIV/AIDS medisin-programmet på rett vei. Det moderne DREAM laboratoriet i Balaka har vært med på å revolusjonere HIV-testing i områdene med høyest HIV forekomst i Malawi. KNs støtte er avgjørende for å nå ut til befolkningen – ikke minst gravide kvinner - med tilbud om testing.

Farlig kreftform

Nært forbundet med HIV/AIDS er faren for livmorhalskreft. Malawi har en av verdens høyeste forekomster av livmorhalskreft. Denne kreftformen er nært knyttet til seksuell aktivitet, og har vist seg å forekomme mye hyppigere knyttet til HIV smitte. Derfor har Kirkens Nødhjelp startet et viktig arbeid i å teste for livmorhalskreft, og også sørge for tidlig behandling.

Kirkens Nødhjelps utstyr for Cryo-terapi er klar for bruk i Mangochi
Kirkens Nødhjelps utstyr for Cryo-terapi er klar for bruk i Mangochi

Sammen med venner overvar Birgit og jeg opplæring av helsepersonell som skulle bli spesialister i å teste for livmorhalskreft ved bruk av eddiksyre som blir påsmurt livmorhalsvev under et mikroskop. Endringer i farger og mønstre tolkes med trente øyne, og tilfeller av infisert vev kan identifiseres.

Dersom dette blir oppdaget tidlig, kan en enkel fryse-behandling med flytende nitrogen være løsningen. Vi var derfor glade for å registrere at KNs innkjøp av såkalt Cryo-terapi maskin kan være med å helbrede mange fra den ellers dødelige kreft-sykdommen. Utstyret består grovt sett av en gass-sylinder med flytende nitrogen, forbundet med et munnnstykke som føres inn i livmorhalsen. Det syke vevet fryses rett og slett bort ved temperatur ned mot minus 170 grader celcius. Dette er en enkel metode, men svært anerkjent som første-linje behandling.

Del innlegget