Økonomi og administrasjon

Kirkens Nødhjelp har tre hovedkilder for sine midler: Private givere, norske myndigheter og internasjonale donorer.

Private givere

Vi får årlige bidrag fra private givere på rundt 161 millioner kroner. Over 30 millioner av disse kommer inn i forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, vår årlige aksjon i fastetiden like før påske. Her spiller norske kirker og menigheter en stor rolle i innsamlingen.

Les mer om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon her. 

Offentlige bidrag

Resten av våre midler kommer i hovedsak fra Norad og Utenriksdepartementet. Kirkens Nødhjelp er takknemlige for den tilliten som blir vist oss ved at vi er den private bistandsorganisasjonen som får de største offentlige bidragene.

Avtaler fra Utenriksdepartementet

Flerårig avtale med UD innen vann, sanitær og hygiene

2021

2020

2019

2018

Internasjonale donorer

Kirkens Nødhjelp mottar finansiering fra ulike internasjonale donorer, i tillegg til midler fra norske myndigheter og private givere. Våre internasjonale donorer inkluderer andre lands myndigheter, ambassader og utenriksdepartement, så vel som internasjonale organisasjoner som FN, ACT Alliance og internasjonale bedrifter. 

Kirkens Nødhjelp fokuserer på at våre programmer møter standardene til internasjonale donorer og vi forsikrer om at implementering og rapportering gjennomføres i tråd med våre kontraktsforpliktelser. I snitt er en femtedel av vår årlige bidrag fra internasjonale donorer.

Administrasjonskostnader

Diagrammet viser hvordan Kirkens Nødhjelp fordeler sine innsamlede midler. Nesten nitti kroner av hver hundrelapp som Kirkens Nødhjelp får i gave brukes til å bedre levekårene til de som trenger det mest i verden.

Integrert økonomisystem og detaljerte retningslinjer

I 2007 innførte Kirkens Nødhjelp et helt nytt økonomisystem, Maconomy. Dette er et heldekkende, integrert system for alle våre kontorer både hjemme og ute.

Kirkens Nødhjelps uterepresentasjoner bruker lokale revisorer, og fører regnskap som godkjennes av organisasjonens styre i Norge. I tillegg krever Utenriksdepartementet og Norad norsk revisjon for bruken av deres midler, noe som betyr at bruken av de offentlige midlene gjennomgår dobbel revisjon.

Kirkens Nødhjelps økonomiske retningslinjer inneholder meget detaljerte styringskrav, som alle våre representasjoner er pålagt å følge. Man kan aldri forsikre seg fullstendig mot å bli utsatt for økonomisk kriminalitet. Men solide økonomisystemer er en forutsetning for å kunne oppdage og rydde opp dersom en slik situasjon oppstår.

Kirkens Nødhjelp er godkjent av Innsamlingskontrollen.

Les mer om personopplysningsloven her.

Årsregnskap

Les Kirkens Nødhjelps Årsmelding 2021

Les Kirkens Nødhjelps Årsmelding 2020

Les Kirkens Nødhjelps Årsmelding 2019