Nyheter & Presse

Her finner du siste nytt fra Kirkens Nødhjelp. 

Pressevakt: Tlf: 932 42 493 

Epost: presse@nca.no

Line Isegran er Kirkens Nødhjelps nye HR-direktør

Line har vært ansatt i Kirkens Nødhjelp siden 2020 og har ledererfaring fra Fretex Miljø AS, hvor hun også har vært med i ledergruppen i over 12 år. Hun har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Utfasing, ikke utvanning

Mens klimatoppmøtet i Dubai avsluttes, er hundretusener av mennesker rammet av flom i Øst-Afrika. For dem har klimaendringene allerede forandret livet.

Historisk vedtak i kampen mot skattetriksing

FN vedtok 22 november å starte en prosess for en skattekonvensjon. Det var samtlige afrikanske land som fremmet forslaget, og det fikk et overveldende flertall i FNs generalforsamling. Dette kickstarter en mellomstatlig FN-prosess for å forhandle frem ...

Foto: Nidal Hamdouna, DCA/NCA

Vi deler ut vann og mat i Gaza

Behovene er enorme i Gaza, og den humanitære situasjonen katastrofal. I det siste har Kirkens Nødhjelp delt ut vann og mat til tusenvis av palestinere.

Lege Jane Manyahi, ved Cardinal Rugambwa Hospital i Dar Es Salaam i Tanzania. Foto: Kirkens Nødhjelp. 

Gjennomslag for ny helselov

I syv år har Kirkens Nødhjelp, sammen med vårt kirkenettverk i Tanzania, kjempet for en ny helselov. Lovforslaget har vært utsatt to ganger i parlamentet, men etter omfattende lobbyvirksomhet, gikk lovforslaget gjennom denne uken.