-EN PLIKT TIL Å SI FRA

- Som israeler føler jeg en plikt til å si fra, sier menneskerettighetsaktivisten Sarit Michaeli. Hun og aktivist Ori Givati fra Israel representerer to av Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner, og besøkte Norge nettopp.

Publisert 22.04.2024

Sarit Michaeli og Ori Givati.jpg
Sarit Michaeli (t.v.) fra organisasjonen B’tselem og Ori Givati fra organisasjonen Breaking the Silence besøkte Kirkens Nødhjelp i Oslo 17-19 april. Foto: Åsne Gullikstad

Bakteppet for Norges-besøket er dystert: Krigen i Gaza har ført til over 34.000 drepte palestinere per 19. april. I skyggen av Gaza-krigen har det samtidig vært en sterk økning av volden mot palestinere på det okkuperte Vestbredden.

Kirkens Nødhjelps to israelske partnerorganisasjoner gjennom mange år, B’tselem og Breaking the Silence, jobber på hver sin måte for å dokumentere urett og brudd på menneskerettigheter.  B’tselem er Israels største menneskerettighetsorganisasjon, og Breaking the Silence består av israelske veteransoldater.

Ori Givati fra Breaking the Silence og Sarit Michaeli fra B’tselem var på besøk hos Kirkens Nødhjelp i Oslo 17-19 april. Under Oslo-besøket gjestet de blant annet et fullt arrangement på Litteraturhuset, der de snakket fra scenen med folkerettsekspert og konfliktforsker Cecilie Hellestveit som ordstyrer. De møtte også norske politikere på Stortinget, Utenriksdepartementet, Kirkens Nødhjelps ansatte, andre norske organisasjoner og norsk presse.

Krever gisselavtale og våpenhvile

De to kaller det som skjer i Gaza en «hevnkrig» etter angrepet mot Israel 7. oktober.

-Det som skjedde 7. oktober var forferdelig og sjokkerende, en krigsforbrytelse mot israelske sivile, og blant de rammede var en del venner og slektninger av B’tselems ansatte og styre, sier Sarit Michaeli.

-Vi har uttrykt vår totale avsky for grusomhetene 7. oktober, men sier samtidig at det ikke kan rettferdiggjøre krigen i Gaza. Man kan ikke rettferdiggjøre en urett med en annen urett, sier Sarit Michaeli.

Hun sier at B’tselem og flere andre sivilsamfunnsorganisasjoner har vært veldig klare på at de mener det må inngås en gisselavtale og en våpenhvile.

Hennes organisasjon, B’tselem, dokumenterer, publiserer statistikk, vitnesbyrd, og rapporterer om menneskerettighetsbrudd begått av Israel i de okkuperte palestinske områdene.

Ori Givati er tidligere soldat i det israelske militæret. Men erfaringene der fikk ham til å ville varsle om hva det betyr å være en del av det israelske militæret i de okkuperte palestinske områdene. Han ble med i Breaking the Silence. en organisasjon av israelske veteransoldater som har tjenestegjort i Gaza eller på Vestbredden. Gjennom vitnesbyrd fra tidligere soldater belyser organisasjonen de ulike metodene som brukes i det israelske militæret.

Hans organisasjon har gjennom to tiår samlet inn vitnesbyrd fra tidligere israelske soldater i Gaza.

-Det vi har sett i Gaza etter de forferdelige angrepene 7. oktober er på et nivå vi aldri har sett før. Omfanget av ødeleggelser og antall drepte uskyldige sivile er vanskelig å forstå, sier Ori Givati.

-Det er ikke feil eller tilfeldigheter som gjør at så mange palestinere i Gaza er drept i denne krigen. Det er resultatet av en stor opptrapping i fremgangsmåtene man allerede har benyttet i mange år i det israelske militæret, sier Givati.

Litteraturhuset.jpg
Under Oslo-besøket deltok Ori Givati fra Breaking the Silence og Sarit Michaeli fra B’tselem blant annet på et fullt arrangement på Litteraturhuset, der de snakket fra scenen med folkerettsekspert og konfliktforsker Cecilie Hellestveit som ordstyrer. Foto: Åsne Gullikstad

- Kan ikke akseptere det

Samtidig som Gaza-krigen har pågått, har det på Vestbredden vært en økning i antall drepte, vilkårlig arresterte og fordrevne palestinere. Flere hus blir revet, volden fra bosettere øker, og nye ulovlige bosettinger etableres.

-Den mest tydelige opptrappingen er bosettervolden. Den er verre enn noen gang, inkludert drap av palestinere og nedbrenning av hjem, sier Givati.

Givati og Michaeli mener den sittende israelske regjeringen både oppmuntrer til og åpent støtter bosettervolden, og at det ikke er tilfeldig at dette skjer nå mens oppmerksomheten er rettet mot Gaza.

-Det ødelegger de palestinske samfunnene, sier Michaeli.

-De siste seks månedene, siden begynnelsen av Gaza-krigen, har 17 palestinske gjetersamfunn blitt tvangsfordrevet gjennom en giftig kombinasjon av trusler, vold og angrep fra bosettere. Disse palestinerne får ikke noen beskyttelse fra myndighetene, og de får ikke lov til å returnere, sier hun.

Sarit Michaeli forteller om en bakgrunn i en familie av immigranter, der hver generasjon har vært rammet av antisemittisme og rasisme, og at hun ble oppdratt til å stå opp mot diskriminering og urettferdighet.

-Fra dag én har jeg sagt til meg selv at jeg ikke skal akseptere urettferdighet. Når jeg ser på samfunnet mitt, ser jeg en forferdelig urettferdighet, og jeg kan bare ikke akseptere det. Jeg skal fortsette å kjempe på alle måter jeg kan for å la stemmen min bli hørt, sier Sarit Michaeli.