Grenseløs nestekjærlighet

Kirkens Nødhjelp er en norsk bistandsorganisasjon som jobber i over 30 land med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og politisk påvirkning, hvor Dagfinn Høybråten er generalsekretær.

Vi jobber med ulike temaer, som blant annet kjønnsbasert vold, klimarettferdighet, fredsbygging og vann, sanitær og hygiene – for å skape en mer rettferdig verden.