Grenseløs nestekjærlighet

I 1947 strakte norske menigheter ut en hjelpende hånd til Tysklands sivile ofre. Slik ble Kirkens Nødhjelp født.  

Nøden kjenner fortsatt ingen grenser. Vi møter den med grenseløs nestekjærlighet.