For kirkene 

Norske menigheter er Kirkens Nødhjelps eiere og oppdragsgivere. Siden 1947 har vi forvaltet det internasjonale 
diakoniarbeidet på deres vegne.

Sammen mobiliserer vi Norge til engasjement og giverglede, og 
sammen er vi en del av den verdensvide kirke og den globale 
trosfamilie.