Ressursbank

Her finner du ulike ressurser som kan brukes i ditt daglige arbeid.

AKUTT! Libanon trenger vår hjelp

Libanon er på nytt rammet av krise etter den katastrofale eksplosjonen i Beirut. Til nå har over 100 liv gått tapt og hundretusenvis står uten et hjem. Behovet for nødhjelp er enormt. Folk trenger rent vann, mat og husly.

Lys våken

Skal du arrangere Lys Våken i din menighet? Her finner du opplegg fra Kirkens Nødhjelp.

Adventsbønn

Vi har laget fire adventsbønner som vi vil dele med dere, én for hver søndag i advent.

For ungdom

Her finner du tips og triks, ferdig opplegg og filmer tilpasset ungdom i din menighet.

For barn

Jobber du med barn i menigheten? Her finner du tips og triks, ferdige opplegg og filmer tilpasset de minste.

For konfirmantforeldre

Skal dere arrangere møte med konfirmantforeldre i forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon? Her finner dere en enkel presentasjon med generell informasjon om aksjonen.