Ressursbank

Her finner du ulike ressurser som kan brukes i ditt daglige arbeid.

Lys våken

Skal du arrangere Lys Våken i din menighet? Her finner du opplegg fra Kirkens Nødhjelp.

Adventsbønn

Vi har laget fire adventsbønner som vi vil dele med dere, én for hver søndag i advent.

Folk i nød skal ha hjelp

Mens Norge og Europa trapper ned smittespredningstiltak, er Covid-19 på full fart frem i verdens mest sårbare land. Koronapandemien er en akutt krise for dem som allerede er hardt rammet av tørke og sult.

For ungdom

Her finner du tips og triks, ferdig opplegg og filmer tilpasset ungdom i din menighet.

For barn

Jobber du med barn i menigheten? Her finner du tips og triks, ferdige opplegg og filmer tilpasset de minste.