Klagemekanismer i Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp ønsker å være etterrettelige overfor alle vi møter i vårt arbeid og vi ønsker å forbedre kvaliteten på vårt arbeid. Derfor ønsker vi å motta alle typer klager som er knyttet til Kirkens Nødhjelps arbeid, både i Norge og internasjonalt.

Selv om alle typer klager er velkomne på hovedkontoret, oppfordrer vi samtidig til at kommentarer og/eller klager knyttet til vårt arbeid addreseres og diskuteres med ansatte og ledere så nært til den kritikkverdige aktiviteten som mulig.

Hva kan du klage på?

Kirkens Nødhjelps klagemekanisme håndterer klager knyttet til:

  • Vårt arbeid i Norge
  • Implementering av prosjekter, både av Kirkens Nødhjelp selv og av Kirkens Nødhjelps partnere
  • Oppførsel av Kirkens Nødhjelps ansatte og partneres ansatte

Hvis klagen faller utenfor definert område, vil klageren bli informert.

Hva kan du ikke klage på?

Klager knyttet til personalkonflikter, misnøye knyttet til opplevelse av urettferdig behandling, dårlig kommunikasjon og forhold knyttet til arbeidsmiljø, som ikke samtidig bryter med ACT Code of Conduct eller Operations Manual, skal løses på lavest mulig nivå i linjen.

Sensitive og operasjonelle klager

En sensitiv klage er klager knyttet til brudd på Code of Conduct og Operations Manual, med tilhørende retningslinjer. Dette inkluderer, blant annet, brudd på nasjonale- og internasjonale lover og regler, menneskerettighetene, korupsjon, seksuell utnyttelse- og misbruk, samt Kirkens Nødhjelps interne retningslinjer.

En typisk operasjonell klage er en klage knyttet til implementering av prosjekter. Men det kan også være knyttet til Kirkens Nødhjelps arbeid i Norge, beslutninger som fattes og politiske standpunkt.

Kirkens Nødhjelps klagemekanisme er designet for å håndtere både sensitive og operasjonelle klager og kan forsikre klageren om at all sensitiv informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Anonyme klager er velkomne. Men, men da anonyme klager er vanskelige å etterforske uten å kompromittere konfidensialiteten i klagen, oppfordrer vi ikke til anonyme klager. Personer som allikevel ønsker å være anonyme, oppfordres til å klage via en ansatt i Kirkens Nødhjelp for å øke muligheten til å innhente nødvendig informasjon for å løse saken.

Falske anklager

Bevisst fremlagte falske anklager anses som brudd på Code of Conduct og vil bli gjenstand for disiplinære reaksjoner.

Send inn din klage her:

Ved innsendelse av en klage, aksepterer du samtidig at Kirkens Nødhjelp behandler klagen i henhold til gjeldende rutiner for håndtering av klager.

Send en epost til: complaint@nca.no eller fyll ut skjemaet under her

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde