Ønsker du en karriere i Kirkens Nødhjelp?

Kirkens Nødhjelp er stadig på jakt etter dyktige og engasjerte mennesker som vil jobbe for vårt felles oppdrag om en mer rettferdig verden.

Medlem fra Kirkens Nødhjelps beredskapsgruppe måler vannkvalitet.

Vi rekrutterer mennesker med svært ulik kompetanse for å løse de oppgavene organisasjonen står overfor både i Norge og utlandet. Hos oss er du med og betyr en forskjell for mennesker. Vi vet at det nytter.

Ledige stillinger på hovedkontor og expatriate stillinger

Ledige nasjonale stillinger på utekontorene

Ledige stillinger i ACT alliansen og vårt nettverk

Ledig stilling som Finance Manager, Haiti

Hvem jobber i Kirkens Nødhjelp?

Kirkens Nødhjelp har ansatte over hele verden med erfaring og kompetanse på ulike fagfelt. Vi jobber med langsiktige bistandsprosjekter, akutte nødhjelpsoperasjoner og påvirkning av beslutningstakere. Til dette trenger vi dyktige og engasjerte fagfolk med ulik kompetanse.

Klikk på bildene og møt noen av våre nasjonale og internasjonale ansatte, se hvorfor de jobber for Kirkens Nødhjelp og grunner til at de opplever dette arbeidet som så meningsfylt:

"What makes NCA stand out is that every single employee has a part in its success."
– Nouman, NCA Pakistan

 

"Talking to the people NCA assists, seeing how their lives have improved and telling their stories. This I think is the best part of my job and what keeps me motivated."
– Hilina, Kirkens Nødhjelp i Etiopia

 

Les mer om hva ansatte i Kirkens Nødhjelp holder på med på vår blogg.

Bli med i vår beredskapsgruppe

Ansatte i Kirkens Nødhjelp på vei til katastrofeoppdrag.

Når behovene er som størst i kriserammede områder sender Kirkens Nødhjelp personell fra beredskapsgruppen for å bistå våre egne ansatte med nødhjelpsarbeid.

Beredskapsgruppen til Kirkens Nødhjelp består av folk som frivillig rekrutteres inn og ved oppdrag tar korte eller lengre permisjoner fra egen jobb for å bidra der mennesker trenger det som mest. Våre folk i beredskapsgruppen har kompetanse innen vann og sanitær, hygiene, økonomi, logistikk og sikkerhet.

Les mer om vår beredskapsgruppe og hvordan du søker:

Beredskapsgruppen

Jobb frivillig

Kirkens Nødhjelp har ingen ordninger for frivillig arbeid utenlands. I Norge organiseres det frivillige arbeidet i stor grad gjennom norske kirker. Ta derfor kontakt med din lokale menighet og sjekk hvordan du kan bidra.

Følg oss i sosiale medier:

LinkedIn Facebook Twitter

Oppdater eller registrer din CV i Vår database

Alle ledige stillinger blir lyst ut via vår elektroniske rekrutteringsportal og kun søkere som bruker denne portalen vil bli vurdert. Her kan du på en enkel måte kan registrere CV, skrive søknad og legge ved eventuelle vedlegg.

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 200 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i