Ledsagerprogrammet

Vil du lære mer om Midtøsten og vise solidaritet med mennesker i en vanskelig situasjon? Liker du å skrive og jobbe for å påvirke beslutningstakere? Da er ledsagerprogrammet noe for deg!

Muren på Vestbredden
Muren på Vestbredden (Foto: Silje Hirsch)

Oppdatering om Ledsagerprogrammet i Palestina og Israel

Lørdag 7. oktober 2023 så vi starten på en fryktelig voldseskalering mellom Hamas og Israel. Vi er alle dypt fortvilet over situasjonen som nå utspiller seg i Palestina og Israel.  

 

Ledsagerprogrammet EAPPI har til vanlig ledsagere i Øst-Jerusalem og Vestbredden. På grunn av den usikre og eskalerende sikkerhetssituasjonen ble ledsagerne evakuert til sine hjemland. De tre norske ledsagerne kom til Oslo fredag 13. oktober, hvor det ble gjennomført samtaler og debrifinger. Ledsagerne synes de at det var vanskelig å dra fra dem som blir direkte berørt av den forverrede situasjonen på bakken. Rollen til ledsagerne er å være til stede med sitt beskyttende nærvær og rapportere om brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov, og å fortelle om det de har sett og hørt. Nå som den største gruppen av internasjonale observatører ikke lengre er til stede for å rapportere til FN, er vi særlig bekymret for at bosettervolden på Vestbredden og i Øst-Jerusalem skal øke. Økt bosettervold kan føre til at flere palestinere blir fordrevet fra sine hjem.

 

Nå som ledsagerne er hjemme igjen vil de dele det de har opplevd. Så snart forutsetningene og sikkerhetssituasjonen tillater det, vil ledsagerne vende tilbake til bakken i Palestina og Israel.  

 

Gjennom ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. Der ledsager de palestinere og israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen.

Ledsagernes blogg holdes til enhver tid oppdatert med fortellinger og bilder, og er verdt et besøk.

Ledsagerne jobber for å bedre palestineres tilgang til land, arbeid og skole, og for å redusere vold og trakassering av sivile. Observasjon på kontrollposter og beskyttende tilstedeværelse i spesielt utsatte områder er blant arbeidsoppgavene. 

Ledsagerne er øyenvitner. Tilbake i Norge deler de sine opplevelser, og sprer informasjon om situasjonen i Palestina og Israel i sine nettverk, og ovenfor beslutningstakere.

Ledsagerprogrammet ble opprettet av Kirkenes verdensråd i 2002 da kirkene i Jerusalem ba om støtte etter den andre intifadaen. I Norge står i tillegg til Kirkens Nødhjelp også Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd og KFUK-KFUM Global bak programmet.

VIL DU BLI LEDSAGER? INFO OM SØKNADSPROSESSEN FINNER DU HER.

Nyttige lenker: