Vil du bli ledsager?

Kirkens Nødhjelp lyser ut ledsagerstillinger en gang i året.

Utlysningene finner du blant annet på våre nettsider, Ledsagerprogrammets Facebookside, og på global.no. Det er kun mulig å søke på Ledsagerprogrammet når vi har utlysning ute.

Opptaket er som regel om høsten med rekruttering for fire påfølgende perioder. På grunn av Covid-19 er det usikkert når neste opptak blir

Søknadsportal

Last ned EAPPI Application Form 2021

DETTE SER VI ETTER NÅR VI REKRUTTERER LEDSAGERE

Personlige egenskaper

 • God mental helse; evne til å takle stress og uforutsigbare situasjoner
 • God fysisk helse; evne til å tilbringe store deler av dagen til fots og raskt kunne bevege seg i ulendt terreng
 • Fleksibel og omgjengelig, må kunne bo og arbeide i sammensatte team under krevende forhold
 • Kultursensitiv; må kunne tilpasse seg ulike lokalsamfunn
 • Initiativrik
 • Stor arbeidskapasitet – både i felt og med informasjonsarbeid
 • Må være lojal mot programmets kirkelige, økumeniske og ikke-voldelige profil, og kunne delta i kirkelige sammenhenger

Kvalifikasjoner

 • Må være fylt 25 år ved utreise – for øvrig ønsker vi folk i alle aldre opp til 70 år
 • Kjennskap til Midtøsten er ønskelig
 • Må beherske engelsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig
 • Ferdigheter i arabisk og hebraisk er en fordel
 • Erfaring fra å bo og arbeide i utlandet er en fordel
 • Må kunne bruke PC og bør ha erfaring med bruk av sosiale medier
 • Stort nettverk og informasjonserfaring er ønskelig
 • Programmet søker særlig deltakere med kirkelig eller annen religiøs tilknytning

BETINGELSER

Ledsagerne reiser ut for tre måneder og må delta på et fem dagers obligatorisk opplæringskurs i Oslo.

Det kan gis lønnsrefusjon for ansatte i menighetsråd/fellesråd i Den norske kirke.