Vil du bli ledsager?

Kirkens Nødhjelp lyser ut ledsagerstillinger en gang i året.

Utlysningene finner du blant annet på våre nettsider og på Ledsagerprogrammets Facebookside. Det er kun mulig å søke på Ledsagerprogrammet når vi har utlysning ute.

Søknadsportal

Last ned EAPPI Application Form 2022 (word)

Ledsagerprogrammet - Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel (EAPPI) - drives av Kirkenes Verdensråd. I Norge står Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, Mellomkirkelig råd for den norske kirke og Norges Kristne Råd bak programmet, og Kirkens Nødhjelp har en koordinerende rolle. Mer enn 20 andre land deltar i programmet, og ledsagerne kommer fra alle verdensdeler. Ledsagerne støtter palestinske sivile som er hardt rammet av den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene, og samarbeider med palestinske og israelske organisasjoner som med fredelige midler arbeider mot okkupasjonen. En viktig del av arbeidet er også å formidle sine opplevelser og erfaringer til folk i Norge. Programmet har til enhver tid rundt 20-30 personer fra hele verden plassert i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Nå rekrutterer vi ledsagere som skal reise ut 5. november 2022, 18. januar 2023, 1. april 2023 og 14. juni 2023. Det er viktig at det tydelig kommer frem hvilken periode du er tilgjengelig for å reise ut i søknaden. Hvert oppdrag er på tre måneder, og vi sender ut fire personer i hver gruppe. De som blir tatt ut til programmet må delta på et obligatorisk ukelangt opplæringskurs i Oslo i oktober (uke 40). Ledsagerne forplikter seg også til å utføre informasjonsarbeid under oppholdet, samt minst fem informasjonsoppdrag etter hjemkomst.

Oppdraget er frivillig og ulønnet, men reise, forsikring og losji blir dekket. I tillegg får ledsagerne utbetalt et skattefritt utetillegg og et begrenset beløp i lommepenger. Ansatte i Den norske kirke og kirkelige fellesråd kan søke om lønnet permisjon/lønnsrefusjon.

OBS! For å bli vurdert som søker er det en forutsetning at du benytter søknadsskjemaet som Kirkenes Verdensråd har utarbeidet for ledsagerprogrammet. Søknadsskjemaet er nokså omfattende, og vi oppfordrer søkere til å bruke god tid på dette.

Slik søker du: Klikk på søknadsportal, fyll ut CV (ikke detaljert) og legg ved EAPPI Application Form 2022 som vedlegg i portalen.

Arbeidsoppgaver:

 

 • Gi beskyttelse gjennom tilstedeværelse og hyppige besøk til utsatt palestinsk sivilbefolkning
 • Være til stede på militære kontrollposter; dokumentere og rapportere til FN og andre internasjonale organisasjoner om brudd på humanitærrett og menneskerettigheter
 • Støtte opp om aktiviteter til israelsk og palestinsk fredsbevegelse
 • Vise solidaritet med palestinske kristne/kirkesamfunn
 • Informere hyppig gjennom nyhetsbrev/blogg /artikler til nettverk og medier i Norge
 • Holde foredrag eller ta andre informasjonsoppdrag etter hjemkomst

Kvalifikasjoner:

 

 • Må være fylt 25 år ved utreise – ellers ønsker vi folk i alle aldre opp til 70 år
 • Kjennskap til Midtøsten og ferdigheter i arabisk og hebraisk er en fordel
 • Erfaring fra å bo og arbeide i utlandet er en fordel
 • Må beherske engelsk som arbeidsspråk og kunne bruke PC
 • Stort nettverk og informasjonserfaring er ønskelig
 • Programmet søker særlig deltakere med kirkelig eller annen religiøs tilknytning

Personlige egenskaper:

 

 • God mental helse; evne til å håndtere stress og uforutsigbare situasjoner
 • God fysisk helse; evne til å tilbringe store deler av dagen til fots og raskt kunne bevege seg i ulendt terreng
 • Fleksibel og omgjengelig, må kunne bo og arbeide i sammensatte team under krevende forhold
 • Kultursensitiv; må kunne tilpasse seg ulike lokalsamfunn
 • Initiativrik
 • Stor arbeidskapasitet
 • Må være lojal mot programmets kirkelige, økumeniske og ikke-voldelige profil, og kunne delta i kirkelige sammenhenger

Søknadsfrist: 18.9.2022

 

Kontaktinfo:

Hanne Christensen

Rådgiver

Ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI)

haen@nca.no