Personvern og Kirkens Nødhjelp

Personvernet ditt er viktig for oss. På denne siden finner du informasjon om hvordan Kirkens Nødhjelp behandler personopplysninger.

Når du velger å støtte Kirkens Nødhjelp økonomisk, registrerer vi noen personopplysninger om deg og ditt bidrag for å oppfylle våre lovpålagte krav og for å gi deg informasjon om resultatene av din støtte og vårt innsamlingsarbeid. Kirkens Nødhjelp samler også inn en del personopplysninger som en del av vårt arbeid med programmer og kommunikasjon, og vi kjører ulike script på våre nettsider for å samle inn data om hvordan nettsidene brukes, for å se hvordan våre ulike kanaler fungerer i sammenheng, og for å gi deg en bedre og mer relevant brukeropplevelse.  

Vi behandler personopplysninger i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), den norske personopplysningsloven, og «Atferdsnormen for frivillige organisasjoner» fastsatt av Fundraising Norge. 

Rettighetene til registrerte 

Du har rett til å be om innsyn, sletting, endring av samtykke og retting av personopplysninger. For å sikre at informasjon ikke blir utlevert til feil person, gis tilgang kun dersom du sender inn en skriftlig og signert forespørsel. 

Private givere har rett på skattefradrag for donasjoner. For å oppfylle denne rettigheten, deler Kirkens Nødhjelp dele personopplysninger med Skatteetaten. Deling av data med underleverandører er regulert av databehandleravtaler som sikrer sikker overføring av data, tidsbegrenset tilgang til opplysningene og at de kun brukes til formålet med oppdraget. 

Vi lagrer personopplysninger til formålet er tjent og i samsvar med bransjestandarder og egne interne retningslinjer. 

Dersom du har spørsmål eller ønsker om innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger, kan du sende en e-post til giver@kirkensnodhjelp.no eller ringe +47 22 09 27 00 (09.00-15.00). 

Behandling av personopplysninger 

Kirkens Nødhjelp jobber hele tiden med å beskytte personopplysninger på best mulig måte og har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang. 

Nedenfor finner du mer informasjon om hvorfor og hvordan Kirkens Nødhjelp behandler personopplysninger som en del av vårt arbeid. 

Givere i Norge 

Når du velger å støtte Kirkens Nødhjelp, lagrer vi noen personopplysninger om deg. Vi registrerer ditt navn, adresse, telefonnummer og informasjon om dine bidrag. Vi bruker personopplysningene dine til å informere om resultatene av støtten din, gi informasjon om innsamlingen vår og oppfylle lovpålagte krav. Lovkrav innebærer rapportering til Skatteetaten for å oppfylle din rett til skattefradrag og krav i regnskapsloven. 

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss. Dersom du er skattyter til Norge og ønsker å få bidraget ditt regnet som skattefradrag, trenger vi ditt norske fødselsnummer for å kunne melde ditt bidrag til Skatteetaten. Les mer om skattefradrag her. 

Dersom du mottar e-poster fra oss, kan du enkelt velge «Avslutt abonnement» eller svare på e-posten du har mottatt dersom du ikke lenger ønsker å motta dem. 

Dersom du ikke lenger ønsker å motta vårt kvartalsmagasin, kan du sende en e-post til giver@kirkensnodhjelp.no. 

For SMS-henvendelser vil du kunne reservere ved å sende STANS til 2426. Ønsker du å slutte å motta innhold fra oss i posten, ta kontakt med vårt Givertjenesteteam ved å sende en e-post til giver@kirkensnodhjelp.no eller ring +47 22 09 27 00 (09.00-15.00). 

Det er fullt mulig å gi en gave anonymt. Gaven må da merkes "anonym" i meldingsfeltet, eller vi må på annen måte få beskjed om at gaven skal legges inn anonymt. Det er ikke mulig å få skattefradrag på anonyme gaver. 

 

Kommunikasjon og programarbeid 

Kirkens Nødhjelp har rutiner for å innhente informert samtykke før det samles inn personopplysninger som en del av vårt kommunikasjons- og programarbeid. Personopplysninger må samles inn for et bestemt formål og kun oppbevares så lenge de oppfyller det formålet. For å sikre at foreldede personopplysninger, inkludert bilder og videoer, blir slettet, er det etablert en rutine for datasletting. 

Bilder, video og skriftlig materiale av enkeltpersoner vil kun bli delt på Kirkens Nødhjelps eksterne plattformer eller kontoer når riktig informert samtykke er gitt. Enkeltpersoner kan trekke tilbake samtykket sitt når som helst og kan be om fjerning av personopplysningene deres fra alle våre digitale eksterne kontoer eller plattformer. Dette gjør du ved å sende en e-post til giver@kirkensnodhjelp.no. eller å bruke dette skjemaet her:

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Informasjonskapsler  

Som mange andre nettsteder bruker våre nettsider (kirkensnodhjelp.no, norwegianchurchaid.no, fasteaksjonen.no og vår nettbutikk gaversomforandrerverden.no) informasjonskapsler. Dette er små databiter som lagres i nettleseren din for å sikre at tjenestene våre tilpasser seg hver gang du kommer tilbake til nettsiden vår. Informasjonskapsler medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan til enhver tid nekte ditt samtykke til lagring av informasjonskapsler ved å justere innstillingene i nettleseren din. 

Kirkens Nødhjelp bruker aggregerte data for å ta beslutninger om design og budskap i våre kanaler. Alle våre tredjepartspartnere har signert en databehandleravtale om ansvarlig bruk av våre data – skulle du velge å oppgi personopplysninger på sidene våre, er dataene dine sikret.  

Her finner du en oversikt over hvilke script vi kjører og hvorfor: 

  • GOOGLE ANALYTICS

    Vi bruker Google Analytics, som er Googles eget verktøy for å måle sidetrafikk, for å måle hvordan besøkende på kirkensnodhjelp.no bruker sidene våre. Via Google Analytics får vi anonyme data om antall besøk på sidene, hvilke sider folk besøker, hva folk søker etter på Google før de går inn på sidene våre, hva slags handlinger de støtter, hvor mye penger som kommer inn via nettsidene og hvor mange filer som er lastet ned. I tillegg får vi tilgang til aggregerte demografiske data om hvem som besøker sidene våre. Vi bruker denne informasjonen til å optimalisere sidene, for å gi de som kommer til oss en best mulig brukeropplevelse. De fleste nettsteder i dag har Google Analytics installert, men hvis du ikke vil at besøket ditt skal registreres, kan du installere Google Analytics opt-out-tillegget i nettleseren din. 
  • FACEBOOK PIXEL 

    Kirkens Nødhjelp har en aktiv tilstedeværelse på flere sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn per i dag). Facebook er den største og mest aktive av våre sosiale kanaler. For å forbedre samhandlingen mellom Facebook og kirkensnodhjelp.no har vi installert Facebooks «piksel» – et script som måler trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og våre nettsider. Vi bruker dataene som samles inn av pikselen til å levere tilpasset innhold til de som besøker nettsidene våre, og til markedsføring på Facebook. 
  • ADFORM 

    Adform henter også anonyme data om hvilke sider som besøkes. Disse dataene som samles inn brukes til å levere tilpasset innhold til de som besøker nettsidene våre, og til markedsføring på andre kanaler. 

Kirkens Nødhjelp lagrer historiske bilder i organisasjonens digitale fotoarkiv, Fotoweb. Disse er viktige for å ivareta og dokumentere Kirkens Nødhjelps organisasjonshistorie, utvikling og humanitære arbeid og påvirkning (disse er merket som "Historisk bilde"). Kun et begrenset antall personer har tilgang til Kirkens Nødhjelps hovedfotoarkiv og tilgang til arkiv skal godkjennes av kommunikasjonssjefen fra sak til sak. 

Ansatte 

For å overholde vårt ansvar som arbeidsgiver, behandler Kirkens Nødhjelp personopplysninger om våre ansatte. Informasjon som er nødvendig for å betale lønn og behandle kontrakter registreres, inkludert data for å sikre vår aktsomhetsplikt på arbeidsplassen og på vaktreiser. 

Denne informasjonen gis kun i forbindelse med utbetaling av lønn og annen obligatorisk rapportering. Slettingsprosedyrer for personopplysninger er i samsvar med GDPR og den norske regnskapsloven. 

Tilgangen til personalmapper er begrenset til de som trenger slik tilgang i utførelsen av sine oppgaver. 

Det rettslige grunnlaget for denne prosedyren er artikkel 6 nr. 1 b) i GDPR: Behandling er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i. 

Jobbsøkere 

Dersom du søker jobb i Kirkens Nødhjelp, må vi behandle opplysninger om deg for å vurdere søknaden din. Rettsgrunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 b) i GDPR: behandling er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra den registrerte før en kontrakt inngås. Dersom søknaden din inneholder spesielle kategorier av personopplysninger, er det rettslige grunnlaget artikkel 9 nr. 2 b) og h). Slettingsprosedyrer for personopplysninger er i samsvar med GDPR. Kandidater som ønsker å forbli på vår rekrutteringsportal kan velge å beholde profilen i ytterligere 6 måneder.