Skattefradrag

Gaver til Kirkens Nødhjelp gir rett til skattefradrag. I 2020 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver med en årlig verdi på 500-50.000 kroner. Dette innebærer opptil 11.000 kroner mindre å betale i skatt.

Privatpersoner

For at du skal få skattereduksjon for din gave til Kirkens Nødhjelp krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Så sant vi har ditt fødselsnummer, vil vi sende rapport til skattedirektoratet, og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse. Kirkens Nødhjelp har tillatelse til å lese inn fødselsnummer fra Folkeregisteret for å sikre at flest mulig givere får det skattefradraget de har rett til å få.  Men det er ikke alltid vi får treff, så det beste er om du selv oppgir ditt fødselsnummer til oss dersom du ønsker skattefradrag.

Vi sender hvert år ut skattekvittering til våre givere som har krav på skattefradrag ca 1. februar. Kontroller denne og meld fra til oss innen 15. februar dersom du ønsker skattefradrag og vi ikke har ditt personnummer. 

NB! I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men Kirkens Nødhjelp behandler all personinformasjon strengt konfidensielt. Les mer om vår håndtering av personopplysninger her.

Fradrag betinger:

  • at gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret
  • at gaven er innrapportert sammen med fødselsnummer
  • at organisasjonen er medlem av Innsamlingskontrollen (slik Kirkens Nødhjelp er) 
  • at gavene er på Kirkens Nødhjelps konto innen 31.12 i det året som skattefradrag gjelder 
  • Vipps innbetalinger behandler vi som anonyme gaver. Dersom du gir en gave via VIPPS og ønsker skattefradrag, må du sende navn, personnummer og kvittering på innbetalingen til: giver@kirkensnodhjelp.no. Vi aksepterer kvittering fra nettbank eller Vipps (ikke skjermdump). Du vil da bli registrert i vårt system.

Om du ikke har gjort det tidligere, råder vi deg til å gi oss ditt fødselsnummer ved å ringe oss på 22 09 27 00.

Har du andre spørsmål vedrørende skattefradrag, kontakt vår giverservice på telefon 22 09 27 00 eller på e-post: giver@kirkensnodhjelp.no

For ektefeller som har gitt mer enn 50.000 kroner sammenlagt

Ved skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner lignes ektefeller felles, og dette får konsekvenser for utfylling av selvangivelsen.

Om den ene ektefellen har gitt mer enn 50.000 kroner til frivillige organisasjoner i løpet av et år, kan det totale beløpet føres, men da fordelt på ektefellene.

Dette forutsetter at Kirkens Nødhjelp rapporterer inn beløpene elektronisk sammen med begge ektefellenes fødsels- og personnummer til skattemyndighetene. Gi Kirkens Nødhjelp beskjed om navn, adresse, fødsels- og personnumre og beløp innen 15 februar.

Etter denne tid er det også mulig å sende inn til oss. Vi vil da sende endringsmelding til skattemyndighetene. Men da kommer ikke dette på selvangivelsen, men skal medføre justering i restskatt/penger tilbake på skatteoppgjøret i juni eller september. 

Skattefradrag først neste år?

Innbetalinger med kortbetaling på internett foretatt mot slutten av desember vil etter stor sannsynlighet først komme inn på Kirkens Nødhjelps konto i januar året etter. Skattefradrag får man da når det nye skatteåret skal gjøres opp.

Finansdepartementet har strenge regler for bokføring av gaver med tanke på skattefradrag. Gaver som skal gi skattefradrag, må være på Kirkens Nødhjelps konto innen 31. desember i skatteåret man ønsker fradrag. Gaver som kom inn i januar, gir fradrag for det skatteåret i stedet. Kirkens Nødhjelp beklager at transaksjonene gjennom banksystemet/kortselskapene tar så lang tid, og ulempene dette medfører for dere som givere.

Vi takker for alle gaver dere har gitt og kan love at de er med og utgjør en stor forskjell for verdens fattige! Og skattefradraget kommer, om ikke før, så til neste år.

Bedrifter

For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner, altså mellom 500 og 50.000 kroner årlig. Kirkens Nødhjelp vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forusetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss.

Oppgi organisasjonsnummer på en av følgende måter: 

Andre spørsmål vedrørende skattefradrag stilles til vårt servicesenter på telefon 22 09 27 00 eller per e-post til giver@kirkensnodhjelp.no