Skattefradrag

Gaver til Kirkens Nødhjelp gir rett til skattefradrag. I 2023 og 2024 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver med en årlig verdi på 500-25.000 kroner.

Kontaktinformasjon

Kontakt giverservice på telefon 22 09 27 00 (kl. 9 - 15), eller på e-post: giver@kirkensnodhjelp.no. for å oppgi personnummer/organisasjonsnummer eller om du har andre spørsmål.

Privatpersoner

For fradrag i skattepliktig inntekt for dine gaver krever myndighetene innrapportering av beløpet, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Vi gjør denne innrapporteringen, og gaveverdien vil automatisk trekkes fra beregningsgrunnlaget for skatten i din selvangivelse. 

Vi sender hvert år ut skattekvittering/årsoppgave til våre givere som har krav på skattefradrag ca 1. februar. Kontroller denne og meld fra til giverservice innen 15. februar dersom du ønsker skattefradrag og vi ikke har ditt personnummer. Vi har tillatelse til å hente fødselsnummer fra Folkeregisteret, men det er ikke alltid vi har nok informasjon om en giver til å få det aktuelle fødselsnummeret.

I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men Kirkens Nødhjelp behandler all personinformasjon strengt konfidensielt. Les mer om vår håndtering av personopplysninger her.

FRADRAG BETINGER:

  • at gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret
  • at gaven er innrapportert sammen med fødselsnummer
  • at organisasjonen er medlem av Innsamlingskontrollen (slik Kirkens Nødhjelp er) 
  • at gavene er overført senest 30.12. det året skattefradraget gjelder. Dette for at gavene skal være på Kirkens Nødhjelps konto innen 31.12. slik Finansdepartementet krever.
  • Betalinger via Facebook og Vipps blir som hovedregel behandlet som anonyme gaver. Dersom du gir en gave via Vipps eller Facebook og ønsker skattefradrag, må du sende navn, fødselsnummer og kvittering på innbetalingen til: giver@kirkensnodhjelp.no. Vi aksepterer kvittering fra nettbank eller Vipps. For Facebook donasjoner må vi ha kvitteringen du fikk på e-post.

Har du flere spørsmål, se kontaktinfo til giverservice nederst på denne siden. Tusen takk for dine gaver!

Bedrifter

For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner. Kirkens Nødhjelp vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattemyndighetene. Dette forutsetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss.