Vil du ha påfyll i din innboks?

Ønsker du å komme på innsiden av en hverdag fylt med utviklingsspørsmål og løsninger?

MicrosoftTeams-image.jpeg

Kirkens Nødhjelp er en norsk bistandsorganisasjon som jobber i over 20 land, med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og politisk påvirkning.

Vi jobber med ulike temaer, som blant annet vann, sanitær og hygiene, kjønnsbasert vold, klimarettferdighet og fredsbygging – for å skape en mer rettferdig verden.

Vi ønsker å gi påfyll i din innboks med aktuelle temaer der man vil få kunnskap, refleksjoner rundt tematikk og bakgrunn. Vårt nyhetsbrev kommer ut en gang i måneden og skal gi påfyll til samtaler som du kan ta med kolleger, familie og venner over en kaffekopp. Hvert nyhetsbrev vil gi innblikk dagsaktuelle spørsmål fra hele verden.

Kunnskap forandrer alt – for deg og for andre