Rent vann redder liv. Forandre. For andre.

785 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann. Urent vann tar liv hver eneste dag. Hjelp oss å sørge for rent vann til mennesker i krise. Vi er der nøden er størst. Du kan gjøre en forskjell, hjelp oss å hjelpe.

Bli fast giver – og du kan sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned.

Støtt vårt arbeid

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

Andre måter å støtte på

GAVER SOM FORANDRER VERDEN

Vi har gaver for alle anledninger. Velg en symbolgave som passer mottakeren av gavekortet og ditt gavebudsjett. Vi sørger for at gaven skaper størst mulig forandring der behovene er størst akkurat nå.

Gi rent vann

Fast giver

Informasjon til deg som er eller vil bli fast giver. Som fast giver gjør du en forskjell i menneskers liv hver eneste måned.

Les mer

Nyheter

Vannets livskraft

Rent vann til ofre for Darfur-konflikten som startet for 17 år siden, har forandret livene til nesten 40.000 mennesker, og viser vannets kraft. Fra første vanndråpe til i dag har Bilel blitt en trygg havn for mennesker i n...


Husk verden i valget!

I dag er det et halvt år til stortingsvalget. Vanligvis kommer ikke de internasjonale sakene høyest på dagsorden i valgkampen, men det siste året har vi for alvor erfart at det som skjer langt borte, kan få store...

SLIK JOBBER VI

Redde liv

En katastrofe rammer alltid de fattigste hardest. For lite vann og forurenset vann tar ofte flest liv. Derfor er Kirkens Nødhjelp først på plass med rent vann. Sammen redder vi liv og beskytter de mest sårbare.

Forandre liv

Å være fattig er å mangle muligheter. Der utfordringene er, finnes også de beste løsningene. Varig tilgang på rent vann er én av dem. Sammen hjelper vi mennesker å finne sin egen vei ut av fattigdom.

Forandre verden

Fattigdom er urettferdighet. Det er nok rent vann og mat til alle, men spillereglene gjør de rikeste rikere og de fattigste fattigere. Sammen kan vi gi de stemmeløse en stemme der beslutningene tas.

Løftet til det norske folk

Løftet til det norske folk

Et løfte vi ga for flere år siden, kan nå bety liv eller død i koronakrisen.

Vi lovet å forandre livene til en million mennesker på fem år.  

Les historien her Les historier fra vårt arbeid

VI GIR OVER 1 200 000 MENNESKER TILGANG TIL
RENT VANN HVERT ÅR

Din støtte forandrer liv. Vi ser at det nytter.

Lokalt og globalt Nettverk Av trosbaserte
organisasjoner

Vår kirkelige identitet åpner dører for nødhjelp og dialog på tvers av tro.

Av din støtte går 90 % til formålet 

Resten bruker vi på innsamling og på å sikre kvalitet i alt arbeid vi gjør.

DIN INNSATS NYTTER

I 2019 nådde vi mennesker i katastrofesituasjoner, i flyktningleire og i fattige lokalsamfunn. Bak disse tallene skjuler det seg mennesker som har opplevd virkelige og varige forandringer på grunn av engasjementet og givergleden til alle dere som støtter vårt arbeid. Med din støtte ønsker vi å nå enda flere i år!

1,7 millioner

mennesker fikk hjelp i humanitære katastrofer i snitt de siste tre årene.

Over 1,2 millioner

mennesker har fått tilgang til rent og trygt drikkevann.

Over 384 000

har fått tilgang til et trygt toalett.

over 110 000

barn under fem år mottok helsehjelp.

mer enn 12 000

kvinner og menn startet sin egen bedrift.

Over 350 000

mennesker har fått hygieneopplæring.

Over 3 800

husholdninger ble trent opp i jordbruksmetoder som er bedre tilpasset klimaendringer.

Mer enn 480

konflikter forebygget eller adressert gjennom Kirkens Nødhjelps fredsprogram

22 500

kvinner og barn som har vært utsatt for kjønnsbasert vold har mottatt psykososial og medisinsk hjelp.