Fasteaksjonen 2019

Rent vann redder liv, rent vann forandrer liv. 
Sammen forandrer vi verden, ett liv om gangen.

Gi et liv med vann!

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 200 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i Malawi og Syria

Andre måter å støtte på

MALAWI ETTER SYKLONEN IDAI

På mandag traff syklonen Idai Sørøst-Afrika, og Malawi. Så langt har minst 45 mennesker mistet livet, og nærmere 600 skadd. Kirkens Nødhjelp er på plass med livsviktig nødhjelp til mange tusen berørte mennesker. 

Fasteaksjonen 7.-9. april

844 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. Tema for Fasteaksjonen 2019 handler om Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden.

SLIK JOBBER VI

Redde liv

En katastrofe rammer alltid de fattigste hardest. For lite vann og forurenset vann tar ofte flest liv. Derfor er Kirkens Nødhjelp først på plass med rent vann. Sammen redder vi liv og beskytter de mest sårbare.

Forandre liv

Å være fattig er å mangle muligheter. Der utfordringene er, finnes også de beste løsningene. Varig tilgang på rent vann er én av dem. Sammen hjelper vi mennesker å finne sin egen vei ut av fattigdom.

Forandre verden

Fattigdom er urettferdighet. Det er nok rent vann og mat til alle, men spillereglene gjør de rikeste rikere og de fattigste fattigere. Sammen kan vi gi de stemmeløse en stemme der beslutningene tas. 

Hawos hjelpende hånd

Hawos hjelpende hånd

Etter at mamma og storebror døde, har tolv år gamle Hawo tatt over mye av det daglige ansvaret for familien. – Aller helst vil jeg bli sykepleier fordi jeg ønsker å hjelpe andre.

Les historien til Hawo Les historier fra vårt arbeid

VI GIR OVER 2 800 000 MENNESKER TILGANG TIL
RENT VANN HVERT ÅR

Din støtte forandrer liv. Vi ser at det nytter.

Lokalt og globalt Nettverk Av trosbaserte
organisasjoner

Vår kirkelige identitet åpner dører for nødhjelp og dialog på tvers av tro.

Av din støtte går 90 % til formålet 

Resten bruker vi på innsamling og på å sikre kvalitet i alt arbeid vi gjør.

DIN INNSATS NYTTER

I 2017 nådde vi mennesker i katastrofesituasjoner, i flyktningleire og i fattige lokalsamfunn. Bak disse tallene skjuler det seg mennesker som har opplevd virkelige og varige forandringer på grunn av engasjementet og givergleden til alle dere som støtter vårt arbeid. Med din støtte ønsker vi å nå enda flere i år!

over 2,8 millioner

mennesker fikk hjelp i humanitære katastrofer.

OVer 2,8 millioner

mennesker har fått tilgang til rent og trygt drikkevann.

Over 500,000

har fått tilgang til et trygt toalett.

over 150.000

barn under fem år mottok helsehjelp.

mer enn 4000

kvinner startet sin egen bedrift.

790,000

mennesker har fått hygieneopplæring.

Over 20,000

husholdninger ble trent opp i jorbruksmetoder som er bedre tilpasset klimaendringer.

1654

kvinner fikk opplæring i konflikthåndtering.

34,000

jenter og kvinner som har vært utsatt for kjønnsbasert vold har mottatt psykososial og medisinsk hjelp.