Folk i nød skal ha hjelp

Millioner av mennesker vil havne i en akutt krise i 2022. I Burkina Faso er 1,5 millioner mennesker på flukt i eget land. I Afghanistan vil 24 millioner mennesker trenge humanitær hjelp. Akkurat nå er det akutt tørke i Somalia og i Sør Sudan har mange blitt akutt syke etter flom. Det er viktigere enn noen gang å være til stede med nødhjelp. Gi din støtte nå!

VIPPS til 2426 eller benytt konto 1594.22.87426.

Støtt vårt arbeid

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

Andre måter å støtte på

GAVER SOM FORANDRER VERDEN

Vi har årets viktigste julegaver! Her finner du både symbolkort og harde pakker. Årets kunstnergeit er laget av Maud Angelica Behn.

Gi en geit

Fast giver

Informasjon til deg som er eller vil bli fast giver. Som fast giver gjør du en forskjell i menneskers liv hver eneste måned.

Les mer

Nyheter

Desmond Tutu

Erkebiskop og fredsprisvinner Desmond Tutu var en frontfigur i kampen mot apartheid og ble en uredd stemme for rettferdighet, menneskeverd og forsoning.

Unge ønsker seg julegaver som gir mening

8 av 10 nordmenn har opplevd å få gaver de ikke har bruk for. Samtidig sier et flertall av unge nordmenn mellom 16-24 år at de ønsker seg symbolske julegaver.

Flere nyheter

SLIK JOBBER VI

Redde liv

En katastrofe rammer alltid de fattigste hardest. For lite vann og forurenset vann tar ofte flest liv. Derfor er Kirkens Nødhjelp først på plass med rent vann. Sammen redder vi liv og beskytter de mest sårbare.

Forandre liv

Å være fattig er å mangle muligheter. Der utfordringene er, finnes også de beste løsningene. Varig tilgang på rent vann er én av dem. Sammen hjelper vi mennesker å finne sin egen vei ut av fattigdom.

Forandre verden

Fattigdom er urettferdighet. Det er nok rent vann og mat til alle, men spillereglene gjør de rikeste rikere og de fattigste fattigere. Sammen kan vi gi de stemmeløse en stemme der beslutningene tas.

Fem ting alle barn trenger

Fem ting alle barn trenger

Hvert sekund, hvert minutt fødes nye barn inn i verden. Livet vil gi dem en rekke utfordringer. Men for mange vil den største være å overleve sin egen femårsdag.

Les historien Les hele Magasinet

VI GIR OVER 1 400 000 MENNESKER TILGANG TIL
RENT VANN HVERT ÅR

Din støtte forandrer liv. Vi ser at det nytter.

Lokalt og globalt Nettverk Av trosbaserte
organisasjoner

Vår kirkelige identitet åpner dører for nødhjelp og dialog på tvers av tro.

Av din støtte går 90 % til formålet 

Resten bruker vi på innsamling og på å sikre kvalitet i alt arbeid vi gjør.

DIN INNSATS NYTTER

I 2020 nådde vi mennesker i katastrofesituasjoner, i flyktningleire og i fattige lokalsamfunn. Bak disse tallene skjuler det seg mennesker som har opplevd virkelige og varige forandringer på grunn av engasjementet og givergleden til alle dere som støtter vårt arbeid. Med din støtte ønsker vi å nå enda flere i år!

1.4 millioner

mennesker har fått tilgang til rent og trygt drikkevann.

1.1 millioner

mennesker har fått tilgang til et trygt toalett.

65 000

kvinner og jenter fikk medisinsk og psykososial hjelp etter vold og overgrep.

10 000

mennesker ble organisert for å kreve rettferdig fordeling av ressurser i sine land.

279

konflikter forebygget eller addressert gjennom Kirkens Nødhjelps fredsprogram.

100 000

mennesker ble mobilisert til å stå opp for felles interesser.

15 500

familier tok i bruk klimasmarte jordbruksmetoder takket være opplæring.

7600

kvinner og menn fikk økt sine inntekter gjennom bedret produktivitet og tilgang på lokale markeder.

44 000

kvinner og jenter fikk seksual- og prevensjonsopplæring.