Pakistan

Vårt arbeid i Pakistan fokuserer på fem temaer: vann, sanitær og hygiene; klimasmart landbruk og jobbskaping; klimarettferdighet, kulturell forståelse; mangfold og samhold; og likestilling, beskyttelse og respekt

Pakistan er et land med både geografisk og kulturelt mangfold. Med en befolkning på 208 millioner mennesker er Pakistan rangert som det femte mest befolkede landet i verden. Langsom økonomisk vekst, fattigdom, arbeidsledighet, religiøs ekstremisme, skjevfordeling av rikdom, analfabetisme og en stor andel unge i befolkningen er de sentrale utfordringene de har i landet. Kvinnenes situasjon har forbedret seg litt innenfor helse, utdannelse, økonomi og på det politiske området, men det eksisterer fortsatt store kjønnsforskjeller, og rettigheter til beskyttelse for sårbare og utsatte kvinner og religiøse minoriteter er fortsatt ikke verdsatt. Dette er dokumentert i Global Gender Gap Index, der Pakistan er rangert på 148. plass av 149 land.

På Global Climate Risk Index er Pakistan rangert som det sjuende mest utsatte landet for klimaendringer og som det tredje høyeste landet med akuttutfordringer med vannmangel. Manglende infrastruktur og muligheter til å benytte vann, sanitære forhold og dårlig hygiene påvirker både helsen og sikkerheten for kvinner og jenter spesielt. Både det sivile samfunnet og religiøse aktører er åpne for samarbeid om klimatiltak. Myndighetenes Clean Green Pakistan-kampanje gir Kirkens Nødhjelp en mulighet til å samarbeide med det sivile samfunnet, religiøse aktører og statlige organer rundt klimaspørsmål.

pakistan161.jpg

Hvem er vi

Kirkens Nødhjelp startet arbeidet i Pakistan i 1982, da det ble gitt humanitær hjelp til afghanske flyktninger i landet. Det ble også gitt humanitær hjelp til lokalsamfunn som ble berørt av ødeleggelsene etter jordskjelvet i 2005. Fra 2007 utvidet Kirkens Nødhjelp sine arbeidsområder til å inkludere langsiktige utviklingsprogrammer. Å inngå partnerskap med sivile samfunnsaktører er den primære tilnærmingen som Kirkens Nødhjelp bruker for å kunne innfri det mandatet de har tatt på seg med å styrke det sivile samfunnet. I Pakistan er partnerskap med lokale, nasjonale og regionale aktører avgjørende for å kunne styrke de sivile aktørene. Nært samarbeid med trosbaserte aktører bidrar til å gi en høy grad av legitimitet i lokalsamfunnene og gjør det mulig å nå ut til de mest sårbare menneskene i Pakistan.

vann2 (4).jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp bidrar i arbeidet med å oppnå et rettferdig og blomstrende Pakistan der alle innbyggere kan oppleve rettferdighet og mulighet til vekst. Sammen med sivile pakistanske samfunnsorganisasjoner, nasjonale samarbeidspartnere, akademiske institusjoner og offentlige etater har Kirkens Nødhjelp satt i gang humanitære og langsiktige utviklingsprogrammer innenfor disse hovedområdene:

 • Kulturell forståelse, mangfold og samhold
 • Klimarettferdighet (FBCA)
 • Likestilling, beskyttelse og respekt
 • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)
 • Vann, sanitær og hygiene (CRWASH)

Humanitær respons

Humanitær respons i Pakistan blir hovedsakelig gitt gjennom vann-, sanitær- og hygienetiltak i lokalsamfunn som blir rammet av naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer. De humanitære tiltakene som er rettet mot vann, sanitær og hygiene, svarer til SPHERE-standardene, og omfatter styrking av lokalsamfunnene samt følsomhet overfor kjønn og konflikter. Miljømessige påvirkninger blir også vurdert, og intervensjonene blir utviklet i samsvar med det. Den humanitære hjelpen blir gitt til to distrikter i provinsen Sindh (Umerkot og Sanghar) og i to distrikter i provinsen Khyber Pakhtunkhwa (Shangla og stammeområdet i Nord-Waziristan). 147 558 mennesker (29 512 kvinner, 35 414 menn, 39 841 jenter og 42 792 gutter) mottok livreddende hjelp innenfor området vann, sanitær og hygiene i perioden 2016–2019.

Langsiktig utvikling

I Pakistan har Kirkens Nødhjelp som mål å myndiggjøre og skape motstandsdyktige lokalsamfunn. Gjennom et slikt arbeid kan lokalsamfunnene lede det videre arbeidet med klimaendringstiltak for å skape en merkbar forbedring av den pakistanske befolkningens liv gjennom kulturelt samhold og forståelse, likestilling, beskyttelse, respekt, klimarettferdighet og klimavennlige tiltak innenfor vann, sanitær og hygiene.

Hvor jobber vi

Kirkens Nødhjelp har satt i gang humanitære programmer i 15 distrikter i et område som strekker seg over de tre provinsene Khyber Pakhtunkhwa, Punjab og Sindh. Tiltakene er rettet mot kvinner, jenter, menn, gutter, handikappede, unge og eldre. De retter seg også mot sivile samfunnsorganisasjoner og institusjoner som statlige organer og politikere.

Samarbeidspartnere

 • LASOONA
 • Pak Mission Society (PMS), Islamabad
 • Civil Society Support Programme
 • Aurat Foundation
 • Pakistan Council of World Religions (PCWR - Faith Friends) 
 • Strengtening Participatory Organization (SPO)
 • Organization for Research and Education
 • Bargad
 • Peace and Development Foundation 
 • Diocese of Peshawar
 • World Council of Religions (WCR)
 • Rozan 
 • Khwendo Kor (KK)
 • Research and Development Foundation (RDF)
 • Peace and Development Organizations (PADO)